Magamról

Saját fotó
Főiskolai, majd egyetemi diplomamunkáimtól kezdve világ életemben, adatok, adatbázisok, adattárházak (leginkább Oracle) környékén mozogtam. Mostanság adattárházasként, adatbányászként élem napjaimat.

2010. szeptember 5., vasárnap

Software Testing: Interview Questions

.
Világ életemben érdekelt a minél hatékonyabb (magyarán minél gazdaságosabb és egyúttal minél eredményesebb) tesztelés roppant nehéz informatikai témája. Halkan megjegyzem - saját és ezért biztosan vitatható véleményként -, hogy annyira nehéznek tartom a szervezeti szinten és ipari léptékben jól működő tesztelést, hogy már-már művészetnek vélem a dolgot.

Én átfogó és jó szakirodalmat nem nagyon láttam hozzá: magyar nyelvterületen semmiképpen, de angol nyelvterületen sem igazán (pedig biztos van). Kezembe akadt viszont az alábbi - nem túl nagy és ezáltal megterhelő: 220 oldalas, viszont ehhez képest elég drága: 52 USD - roppant érdekesnek tűnő tárgyban jelzett című könyv, aminek már a publikus tartalomjegyzéke is lenyügöző számomra, pláne így, hogy kvázi koncentrált kivonatként informál a könyv mondandójáról (téma terjedelmének felmérését is megtámogatva).

A könyv erénye, hogy a témát rendesen körbejárja egyéb részeiben (sőt amúgy egyébként még CD-ROM is tartozik a könyvhöz). Beszél
* a tesztelők szervezetbe illeszkedéséről,
* sőt a tesztelők hierarchiájáról külön is,
* tesztelés-specifikus (álláshirdetéses) önéletrajzi fogásokról,
* a szakmai interjút megelőző általános interjúkérdésekről,
* fizetési  rangsorba való behelyezkedési lehetőségekről,
* állásinterjú-ratingelésről
* csupa praktikus tudnivalókról.

És mivel korszerűnek mondható (2008-as a frissített kiadás), olyan hot topicok is megvannak benne, mint például CMMI.

B -> Basic
I  -> Intermediate
A-> Advanced

Software Testing: Interview Questions

Chapter 1 - Software Testing Basics
(B) In which software life cycle phase does testing occur?
(B) Can you explain the PDCA cycle and where testing fits in?
(B) What is the difference between white box, black box, and gray box testing?
(B) What is the difference between a defect and a failure?
(B) What are the categories of defects?
(B) What is the difference between verification and validation?
(B) How does testing affect risk?
(B) Does an increase in testing always improve the project?
(I) How do you define a testing policy?
(B) Should testing be done only after the build and execution phases are complete?
(B) Are there more defects in the design phase or in the coding phase?
(B) What kind of input do we need from the end user to begin proper testing?
(B) What is the difference between latent and masked defects?
(B) A defect which could have been removed during the initial stage is removed in a later stage. How does this affect cost?
(I) Can you explain the workbench concept?
(B) What’s the difference between alpha and beta testing?
(I) Can you explain the concept of defect cascading?
(B) Can you explain how one defect leads to other defects?
(B) Can you explain usability testing?
(B) What are the different strategies for rollout to end users?
(I) Can you explain requirement traceability and its importance?
(B) What is the difference between pilot and beta testing?
(B) How do you perform a risk analysis during software testing?
(B) How do you conclude which section is most risky in your application?
(B) What does entry and exit criteria mean in a project?
(B) On what basis is the acceptance plan prepared?
(B) What’s the relationship between environment reality and test phases?
(B) What are different types of verifications?
(B) What’s the difference between inspections and walkthroughs?
(B) Can you explain regression testing and confirmation testing?
(I) What is coverage and what are the different types of coverage techniques?
(A) How does a coverage tool work?
(B) What is configuration management?
(B) Can you explain the baseline concept in software development?
(B) What are the different test plan documents in a project?
(B) How do test documents in a project span across the software development lifecycle?
(A) Can you explain inventories?
(A) How do you do analysis and design for testing projects?
(A) Can you explain calibration?
(B) Which test cases are written first: white boxes or black boxes?
(I) Can you explain cohabiting software?
(B) What impact ratings have you used in your projects?
(B) What is a test log?
(I) Explain the SDLC (Software Development LifeCycle) in detail?
(I) Can you explain the waterfall model?
(I) Can you explain the big-bang waterfall model?
(I) Can you explain the phased waterfall model?
(I) Explain the iterative model, incremental model, spiral model, evolutionary model and the V-model?
(I) Explain unit testing, integration tests, system testing and acceptance testing?
(I) What’s the difference between system testing and acceptance testing?
(I) Which is the best model?
(I) What group of teams can do software testing?

Chapter 2 - Testing Techniques
(B) Can you explain boundary value analysis?
(B) What is a boundary value in software testing?
(B) Can you explain equivalence partitioning?
(B) Can you explain how the state transition diagrams can be helpful during testing?
(B) Can you explain random testing?
(B) Can you explain monkey testing?
(B) What is negative and positive testing?
(I) Can you explain exploratory testing?
(A) What are semi-random test cases?
(I) What is an orthogonal arrays?
(I) Can you explain a pair-wise defect?
(I) Can you explain decision tables?
(B) How did you define severity ratings in your project?

Chapter 3 - The Software Process
(B) What is a software process?
(I) What are the different cost elements involved in implementing a process in an organization?
(B) What is a model?
(B) What is a maturity level?
(B) Can you explain process areas in CMMI?
(B) Can you explain tailoring?

Chapter 4 - CMMI
(B) What is CMMI and what’s the advantage of implementing it in an organization?
(I) What’s the difference between implementation and institutionalization?
(I) What are different models in CMMI?
(I) Can you explain staged and continuous models in CMMI?
(I) Can you explain the different maturity levels in a staged representation?
(I) Can you explain capability levels in a continuous representation?
(I) Which model should we use and under what scenarios?
(A) How many process areas are present in CMMI and what classification do they fall in?
(B) Can you define all the levels in CMMI?
(I) What different sources are needed to verify authenticity for CMMI implementation?
(I) Can you explain the SCAMPI process?
(I) How is appraisal done in CMMI?
(I) Which appraisal method class is best?
(I) Can you explain the importance of PII in SCAMPI?
(A) Can you explain implementation of CMMI in one of the key process areas?
(B) What are all the process areas and goals and practices?
(A) Can you explain all the process areas?

Chapter 5 - Six Sigma
(B) What is Six Sigma?
(I) Can you explain the different methodology for the execution and the design process stages in Six Sigma?
(I) What are executive leaders, champions, master black belts, green belts, and black belts?
(I) What are the different kinds of variations used in Six Sigma?
(A) Can you explain standard deviation?
(B) Can you explain the fish bone/Ishikawa diagram?

Chapter 6 - Metrics
(B) What is meant by measures and metrics?
(I) Can you explain how the number of defects are measured?
(I) Can you explain how the number of production defects are measured?
(I) Can you explain defect seeding?
(I) Can you explain DRE?
(B) Can you explain unit and system test DRE?
(I) How do you measure test effectiveness?
(B) Can you explain defect age and defect spoilage?

Chapter 7 - Automated Testing
(B) What are good candidates for automation in testing?
(B) Does automation replace manual testing?
(I) Which automation tools have you worked with and can you explain them briefly?
(I) How does load testing work for websites?
(A) Can you give an example showing load testing for Websites?
(I) What does the load test summary report contain?
(I) Can you explain data-driven testing?
(I) Can you explain table-driven testing?
(I) How can you perform data-driven testing using Automated QA?

Chapter 8 - Testing Estimation
(B) What are the different ways of doing black box testing?
(B) Can you explain TPA analysis?
(A) Can you explain function points?
(B) Can you explain an application boundary?
(B) Can you explain the elementary process?
(B) Can you explain the concept of the static and dynamic elementary processes?
(I) Can you explain FTR, ILF, EIF, EI, EO, EQ, and GSC?
(A) How can you estimate the number of acceptance test cases in a project?
(A) Can you explain how TPA works
(A) How do you create an estimate for black box testing?
(A) How do you estimate white box testing?
(A) Is there a way to estimate acceptance test cases in a system?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése