Magamról

Saját fotó
Főiskolai, majd egyetemi diplomamunkáimtól kezdve világ életemben, adatok, adatbázisok, adattárházak (leginkább Oracle) környékén mozogtam. Mostanság adattárházasként, adatbányászként élem napjaimat.

2017. április 10., hétfő

Elképesztő történések CEU-tüntetés mentén

1. Könyves-blog posztja, Nádas Péter nyílt leveléről:
Nádas Péter nyílt levelet írt Ádernek a CEU miatt
Eredeti FB-link
Köztársasági Elnöki Hivatal
Sándor-palota, 1014. Budapest, Szent György tér 1–2.
Levélcím: 1536 Budapest, Pf. 227, sajto@keh.hu
Telefon: +36 (1) 224-5000
Áder János köztársasági elnök úrnak
Tisztelt Elnök Úr!
Arra kérem, hogy aláírásával ne hitelesítse a CEU-t ellehetetlenítő törvénymódosítást.
Ezzel lényegében a „kevesebb több” elvének érvényesítését kérem Öntől. Meggyőződésem, hogy egy államfő számára ritkán adódik olyan alkalom, amikor egyetlen tollvonás hiányával ennyire sokat tehetne azért a politikai közösségért, amelynek egységét képviselni hivatott. Egység sohasem jöhet létre a rendezetlen vágyak, eltúlzott félelmek és fésületlen indulatok olyan örvénylésében, amelyben ez a törvénymódosítás megszületett.
Biztos vagyok abban, hogy Ön felette áll az ilyen szenvedélyeknek, hiszen pozíciójának méltóságát, morális legitimitását éppen ez a tartás adhatja.
Budapest, 2017. április 7-én
Üdvözlettel:
Nádas Péter
2. Komment1: Laszló Juhos · Osztályvezető, Magyar Villamos Művek (MVM)
Áder János úr
köztársasági elnök
Tisztelt Köztársasági Elnök úr!
A REÁLIS ZÖLDEK KLUB képviseletében kérem Köztársaság Elnök urat, hogy írja alá a Közép-európai Egyetem (CEU) vonatkozó törvénymódosítást.
A Soros Egyetemen folyó posztgraduális képzés veszélyezteti a tudományosságot!
A posztgraduális képzésre csak azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek diplomával. Ezzel szemben a Soros Egyetemre főiskolai, egyetemi végzettség nélkül van lehetőség hallgatónak jelentkezni. A Soros Egyetemen végzettek alaptudományok ismeretének a hiánya miatt nem képesek a tudományos igazságok felismerésére. Viszonyukat a politikához Soros által képviselt ideológia határozza meg, amely szerint a nemzet javára tenni kívánó kormány kollektíven bűnös. A Soros Egyetemen végzettek az NGO-k aktív, ideológiailag elkötelezett politikai szereplői lesznek, komoly közvélemény-formáló erővé válnak. Külföldről érkező pénzek lehetővé teszik számukra egyes média guruk megvásárlását, neoliberális elvekkel a közvélemény megfertőzését. A szabadság, az egyenlőség, a testvériesség, az igazságosság különböző jelentéseinek egyoldalú hangsúlyozásával, a demokratikus közvéleményt a nemzeti érdekek mellett tevő kormánnyal szemben manipulálják.
A Közép-európai Egyetem, Soros Egyetem Budapestre történt beépülése ezermilliárdokban mérhető kárt okozott a hazának.
A Soros Egyetemen is hozzájárult a rendszerváltás után folyó téves környezetpolitikának, amely lefejezte az évszázados hagyományokkal rendelkező hazai vízügyet.
A REÁLIS ZÖLDEK KLUB a külföldről egyes civil szervezetekhez évente több mint 7,2 millió forint támogatás értékét kisebb értékre javasolják meghatározni.
Tapasztalatból állítjuk, hogy a Duna- Kör emlőin felcserepedett és szocializálódott zöld szervezeteket 1994- től az Ökotárs Alapítvány Júdáspénz nagyságú összegekkel befolyásolta annak érdekében, hogy vízből és atomból a villany termelését ellenezzék.
Budapest, 2017. április 9.
Tisztelettel: Juhos László, reális zöldek elnöke
3. Komment2: Laszló Juhos · Osztályvezető, Magyar Villamos Művek (MVM)

Lovász László, szégyent hozott, árt a Magyar Tudományos Akadémia jó hírének
Lovász László, korlátolt, tökkelütött agyú elnöke a Magyar Tudományos Akadémiának, állítják a reális zöldek.
Lovász László alaptudományban képzettsége ellenére szembe megy a CEU budapesti működését szabályzó kormányzati akarattal, Lovásznak az MTA elnökének volna a feladata kifogásolni, hogy alaptudományok oktatása nélkül szakirányú képzés nem folytatható sehol.
Alapdiploma megszerzése nélkül Magyarországon sohasem volt lehetőség felsőfokú szakirányú képzésben diplomát szerezni, még magyar diplomát sem.

4.Reális Zöldek Klub - Tudományos közéletünk neves tagjaival, többek közt az általam nagyrabecsült Miskolczi Ferenc - MTA külső taggal, aki pár hónapja ezt a levelet írta.
From: fmiskolczi@cox.net [mailto:fmiskolczi@cox.net]
Sent: Monday, July 13, 2015 2:26 AM
To: Juhos Laszlo
Subject: Re: FW: VÁLASZRA VÁRVA

Kedves Juhos Laszlo,

végignéztem Haszpra irományát és ennyit mondhatok róla:
Meglehetősen sajnálatos, hogy az MTA MTB elnöke Haszpra László összetéveszti a tudományos vitat illetve eszmecserét egy értéktelen informális levelezéssel. Természetesen sem idom sem szándékom nincs a politikusok és korrupt klíma szakemberek által hangoztatott alaptalan eszmékkel és elképzelésekkel hadakozni.

A hivatásszerűen légkörkutatással foglalkozó Haszpra László kvantitatív véleményére az alábbi két sarkalatos kérdésben lennek kíváncsi:

A légkor infravörös optikai vasatagsága az utóbbi 60 évben ( és 1948-2008 közötti bármely 30 éves rész idő -intervallumban) állandó, tau = 1.87. A széndioxid növekedése miatti IR abszorpció növekedés nincs jelen. Ez nem levezetés, elmélet vagy hipotézis, ez egyszerű empirikus tény. Az MTA MTB elnökétől elvárható lenne egy kimerítő kvantitatív válasz a fenti tényre. Természetesen itt nem várom el, hogy Haszpra László kitérjen azokra az elméleti-energetikai megfontolásokra, amelyek messze alátámasztják a fenti empirikus tényt.

Mielőtt a globális átlagos félszíni hőkapacitásról érdemben értekeznénk, keretetek köze kellene szorítani, hogy végül is mi a célja a vitának. Klimatológusok általában hosszú időintervallumra vonatkozó átlagos elhatárolt beszélnek.
Lokális, zonális és rövid periódusú, többnyire kis amplitúdójú sztochasztikus változások érdektelenek, azok mind a kvazisztatikus átlagos globális klíma beállításának irányába mozdítják a rendszert. Számítási eredményeim nagy része hosszú időtartamra vonatkozó planetáris átlagos szituációra vonatkoznak. A fizikus társadalomnak meglehetősen kiforrott véleménye van az energiamegmaradásról, disszipativ kaotikus rendszerekről és az izolált rendszerekben érvényes időátlagokról. Második, az MTA MTB elnökéhez intézett kardinális kérdésem azzal a ténnyel függ össze, hogy bolygónk globális sugárzási mérlege +/- 0.01 W/m2 szinten stabilizálva van. ( A számítások a TIGR2 és NOAA adatbázisokra vonatkoznak).

Az a merhetetlen sok szemet, amit a globális sugárzási egyenlegről az állami 'szaklapok'-ban olvashatunk az végsősoron tudományos katasztrófa. Amennyiben a fenti két empirikus tény nincs kellőképpen tisztázva, úgy a további eszmecsere minden szempontból értelmetlen.

----- Néhány egyéb gondolat

Megjegyeznem meg, hogy Haszpra László az óceánok szerepéhez fűzött hiedelme körülbelül annyit ér, mit amennyit a párolgásnak és kondenzációnak a légkör IR optikai vastagságának beállításában játszott szerepéről tud - azaz gyakorlatilag semmit.

Kedves Haszpara László, tényleg úgy gondolja, hogy a véges (bármekkora, ismeretlen) hőkapacitása a felszínnek felborzoltja egy izolált rendszerben a sugárzási energia megmaradásának törvényét ?? Nem kellene valami időállóval esélyt adni alapvető fizikai törvényeknek?

Nézzük ezt az idézetet:
"A felszínre előírt energia-egyensúly azonban nem csak azt jelentené, hogy a felszíni hőmérséklet nem reagál a légkörbe bocsátott üvegházgázokra (azaz az üvegházhatás állandó, nem megváltoztatható), hanem azt is, hogy nem reagálna a napsugárzás megváltozására sem. Ez utóbbi következtetés valószínűleg a laikusok figyelmét is felhívná arra, hogy itt valami nagyon nem stimmel."

1- Első két kérdésem empirikus tényeket fejez ki és mint ilyen semmi sincs feltételezve .
2- Fel kellett volna tűnni, hogy egyenleteimben az összes sugárzási fluxus aranyos a rendszerbe lépő összes energiával.
3- A nagybetűs ÜVEGHÁZHATÁS-ról sem Haszpra Lászlónak sem Major Györgynek sem az IPCC-nek halovány sejtelme sincs.
4- A hiányzó vita a publikalt eredményeimről teljes mertekben érthető, ha figyelembe vesszük, hogy
- nem állami érdek a folyamatos hazudozás leleplezése ami az üvegházhatás és a légköri co2 növekedésen alapuló globális felmelegedés korul van
- senki nem rendelkezik olyan sugárzásátviteli kóddal ami a lehetővé tenne a kvantitatíve ellenőrzését eredményeimnek.

Ezzel itt be is fejeznem....

Az további iromány nagy része szokásos propaganda szöveg, amivel az embereket próbálja ijesztgetni olyan ismeretlen eredetű, ismeretlen mechanizmusú és ismeretlen hatasú folyamatokkal - nyilvánvalóan financiális érdekektől motiválva - amivel az adófizetőktől pénzt lehet kisajtolni, minden kézzelfogható eredmény nélkül.

Részemről - annak ellenére, hogy semmilyen pártnak, mozgalomnak vagy vallásnak nem vagyok vak követője - reális zöldnek vallanám magam, és minden olyan intézkedéssel ami a tisztább és egészségesebb környezet megteremtéséhez vezet egyetértek. A co2 üvegházhatásán alapuló globális felmelegedés hazugságára ehhez nincs szükség.

Tisztelettel:

Dr. Miskolczi Ferenc
MTA Külső Köztestületi Tag
 

Az ember csak kapkodja a fejét: Mi van????????????????????

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése