Magamról

Saját fotó
Főiskolai, majd egyetemi diplomamunkáimtól kezdve világ életemben, adatok, adatbázisok, adattárházak (leginkább Oracle) környékén mozogtam. Mostanság adattárházasként, adatbányászként élem napjaimat.

2016. július 28., csütörtök

Disputa: Relaxa Villám / QLL (Kvantum nyelvtanulás)

Relaxa Villám / QLL (Kvantum nyelvtanulás)

A fenti linken jelent meg a minap egy tárgybeli, nagyon részletes írás, ami véleményem szerint páratlanul mély és fontos, kontextusba ágyazott vélemény egy független, szakértői forrásból (még csak megközelítő/hasonló írásról sem tudok a témában).

A"függetlenség" is fontos, hiszen sem érdek, sem ellenérdek nem kötí az írás szerzőjét a tárgyához. Illetve a "szakértő"-ség is fontos, hiszen a szerző aktív nyelvtanuló (immáron a poliglottság vidékein) illetve államilag képzett nyelvet tanító (ha jól tudom).
Amit érdemes még az elején rögzíteni, hogy a szerző mindig hasonló struktúrában tárgyalja az elemzett eszközöket: háttér, használat, előny, hátrány, összegzés.

A blogposzt facebookos kommentszekciójába bekapcsolódott a termék alkotója dr.Makara György is, bőséges érdemi információkkal, kiegészítésekkel és nyilván ellenvéleménnyel.

Nézzük a posztot, vegyük a kritikus állításokat, amikben nem feltétlen van konszenzus (általam kiemelt hangsúlyokkal):

* Talán nincs még egy olyan módszer, ami annyit szenvedett volna az elhibázott marketingtől, mint a Relaxa Villám.
MM: Érdekes módon ennél a kérdésnél nem alakult ki vita, pedig megérne egy kört a téma vesézése. Az én meredek mainstreambe nem illő véleményem a témában:
(1) A marketing 90+%-a káros/(környezet)szennyező tevékenység, de van jó marketing azért az én fogalmaim szerint is.
(2) Az én felfogásomban az a jó termék, ami saját magát adja el, ha nincs siker, akkor elsőként a termék körül kell keresni a problémát. (Én kottás videóimnál ezt az elvet mindig gyakorolom, sosem keverek bele semmilyen marketing célú dolgot, nézettség- vagy like-vadászat/-növelés érdekében.)
(3) Akkor lehet jó a mainstream-értelmezésű marketing, ha egységnyi ilyen irányú költés egységnyinél nagyobb haszonnal javítja a termék pozicióját. Ilyen irányú számokat sajnos nem tudunk Relaxa/Tangó esetében. dr.Makara azt mondja milliárdos invesztició volt eddig (marketing nélkül, szellemi munkában). Ez 3-4.000 értékesített Tangó értéke vagy max. 10.000 értékesített könyv+CD, nullszaldó esetén. Ha ennél kevesebb az értékesítés, akkor csak a marketing nélküli termékelőállítás hihetetlen költségesnek mondható.
Nekem egy nagy fájdalmam van idevágóan, hogy az én érzésem szerint ekkora tömegű vásárlásnál sokkal komolyabb léptékű független véleménnyel kellene tele legyen a net, mind tudományos, mind laikus vonalon.
(4) Marketingbe beletartozik a márkanév-választás éppúgy mint akár a kommentelés is a termék netes fórumain, ahogy a Tanulj Nyelveket blog esetében is.
- Minden olyan terméknév, ami félreérthető/homonimás, nem elég egyedi/fókuszált az problémás. Ez a probléma Relaxánál fennáll (mind az "alfa/relaxa", mind a "villám", mind a "kvantum" esetében, hiszen van káros, félrérthető áthallás). De ezt kivédeni sokszor lehetetlen. Én sem tudom a kottás videókat angol nyelven jól pozicionálni (amit használok "video score", ugyanígy, ugyanezekért problémás)
- Ami a kommentelést illeti, mint az alábbiakban kiderül, nem sikerült jól, szerintem. Túlságosan, termékorientált, elfogult. Ráadásul utolsó kommentjében (főleg) ad egy nagyon keserű ízt is.
Konklúzió: a Tanulj Nyelveket Blog ezen felvetésének szellemével egyetértve, minimum problémás a marketing Relaxa termékeknél.
*  A Relaxa Villám lényegében Makara György életműve. Ugyanúgy nem választható el tőle, ahogy Gaál Ottó sem választható el a Kreatívtól.
Dr.Makara: Magam teljesen elválasztom a kettőt.
TanuljNyelveketBlog:A poszt személyes benyomásaimat tükrözi, és számomra ez a módszer egyáltalán nem választható el az Ön személyétől.
MM: Ez szerintem nem annyira kardinális kérdés, mégis több kört megélt, ezért én is reagálok rá. Én is "kölcsönesen bijektívnek" érzem dr.Makara személyének és a Relaxa termékcsaládnak nagyon szoros kapcsolatát. Illetve számomra nem derül ki: dr.Makara miért mond ennek ellent. Arra tudok gondolni (lehet tévesen), hogy sok embert meg tudott nyerni az ügyének (tanárok, informatikusok, stb.), míg Gaál Ottóé tényleg "one man show".
* A két módszer gyökere egyébként nagyon hasonló: kifejezetten magyar anyanyelvű tanulóknak készültek,...
Dr.Makara: Esetemben ez tévedés. A módszer bármilyen anyanyelvű részére bármilyen célnyelv tanítására készült. Szívesen megmutathatom az angol tananyagunk kínai, bolgár, német, francia, román anyanyelvűek számára készített bemutató változatát. * Dr.Makara: Ön csak a magyar ajkúaknak készült anyagunkkal találkozott, de a Tangó nem ilyen szűklátókörűen készült. Tetszőleges közvetítő nyelvvel működtethető, csak adatbázis kérdése. Bemutatni tudom a kínai, francia, német, bolgár, román nyelvekre készre csinált mintaleckéket...
TanuljNyelveketBlog:Az, hogy magyar anyanyelvűek és otthon, egyedül tanulók is alkalmazhatják, az én szememben előny. A többség azért olvassa ezt a blogot, hogy ehhez eszközöket találjon. 
 MM: Itt van az első jelentős eltérés a két nézőpont között.
* Nagyon kevés konszenzus van nyelvtanulás témában, de abban egyetértés van, hogy vannak az (angol) cél nyelvterületről érkező - értelmezésemben moslék - egyen-tanagyagok forrás-(/közvetítő-) nyelv oldali nyelvspecialitásokra fittyet hányva) és vannak forrásoldali nyelvterületen keletkezett tananyagok, amik ezen szempontokat jobban és konszenzusosan sikeresebben figyelembeveszik.
* Az én felfogásomban itt a legfontosabb üzenet az, hogy magyar anyanyelvű ember, magyar aggyal csinálta a Relaxát (igen, elsőként "magyar tanulóknak"). Szemben a kommunikatív lufi jegyében készült említett elterjedt moslék egynyelvű angol tankönyvekkel. Azt gondolom extra bizalom járt emiatt a Relaxa felé, azaz jogosan említette ezt a blog.
* Itt én úgy képzelem (meglehet tévesen), hogy legelőször az angol Relaxa tanagyag készült el magyaroknak, még adatbázis-támogatás meg további célnyelvi támogatás nélkül. És az egy kellemes "ingyen érkező" járulékos feature volt, ahogy Gaál Ottó Kreatívjánál is, hogy teoretikus értelemben könnyen kiterjeszthető a módszer, mind további forrás-, mind további céloldali nyelvekre.
* Az egy fontos, de az eredeti blog-állítást nem aláásó, adalék, hogy 30 év horizontján mára már a multinyelv-támogatás és adatbázistámogatás immáron valóság a Relaxánál.
* De mindennek sajnos van egy negatív olvasata is. A nyelvtanulás spéci, időigényes, inegzakt és fájdalmas dolog. Mi van, ha az nyelvtanulási-optimum az egyedi forrás+célnyelvi tananyagoknál van és így mind a Relaxánál, mind a Kreatívnál szuboptimális az egységesítés/kiterjesztés (nem azt mondom, hogy nem működik, csak azt, hogy esetleg elvi alapon is csak szuboptimális lehet a nyelvi kiterjesztés/általánosítás). Hiszen akkor az angol nyelvterületről érkező egyentananyagok is lehetnek optimálisak ezen az alapon, holott amikről "tudjuk", hogy moslékok ugye (ez nálam axióma, így vitatása offtopik), hiszen mi magyarok jobban szeretjük, szvsz, a magyar ember által írt kétnyelvű tananyagokat, indulásnál mindenképpen.
Konklúzió: annyi csak az üzenet, hogy az egységesítésnek/kiterjesztésnek lehetnek káros szuboptimális irányba ható mellékhatásai. Magyar-angol-ra például úgy lehet nagyon jó, hogy horvát-kínaira már nem feltétlen. Nem több, nem kevesebb.
* ...és minden nyelvtanítási divatot figyelmen kívül hagyva csak az alkotó személyes meggyőződésére alapoztak.
Dr.Makara: Ez rám annyiban nem áll, hogy én igyekeztem minden, hozzám eljutó tanítási „divat” lényegét, paradigmáját kihámozni. Nem a személyes meggyőződéssel egyezés, hanem a valóságos tapasztalatokkal egyezés a kritériumom. A nyelvoktató eljárások között különbséget tenni pedig aszerint tudok, hogy tudományos alapjaiban, paradigmájában – mint legtöbbjük - tökéletesen elhibázott-e, vagy rendben van. Ez az elme működéséről, az emlékezetről, a figyelemről, a viselkedésről, cselekvésről, a beszédről, a tudásról, a tanulásról, a szabály mibenlétéről, vagy a szokás és a szabály megkülönböztetésével kapcsolatos nézetrendszerről szól.
A „tudományos közfelfogás” ezekben a valóságos tapasztalatokkal számtalan dologban ütközik, és a magát az „Alkalmazott Nyelvészet” körébe soroló nyelvpedagógia pedig ettől olyan a gyakorlatban, amilyen. 
MM: Itt értelmezésemben nagyon kisiklott a dialógus több ponton is. A blog állítása szerintem (1) abszolút vállalható, (2) nem cáfolódott, viszont exponenciális robbanással beindult egy adalék-lavina, ami minimum vitát-generáló.
* Nem értékelhető ki egzaktan a problémafelvetés ("hogyan kell jól nyelvet tanítani/tanulni"). Azaz óhatatlanul megjelenik a vélemény, meggyőzödés a  valóság/tapasztalat leképződése során. Ha nem így lenne, akkor egyszerűbb lenne a nyelvtanulás kérdésének mérlegelése is, nem ennyire kib*szott bonyolult (annyira kevés explicit egzakt, konszenzussal elfogadható állítás tehető, hogy siralmas). Szvsz. Minden konszenzusos cáfolatnak nagyon örülnék.
* A vízválasztó ott van olvasatomban, hogy van-e (szellemi tevékenységes meg tapasztalati) fedezet a meggyőzödés mögött, vagy csak vakhit. Azt gondolom, bőségesen van fedezet és azt is gondolom a blog ezt egyáltalán nem is vonta kétségbe. Azaz ez egy pozitív üzenet.
* "Tökéletes elhibázottság" ritkán lehet szerintem nyelvtanulásban. Én el tudom fogadni, hogy a moslék Grapevine és társaiban is van olyan érték, ami másutt nincs (csak túl sok az elfogadhatatlan  hátrányuk). Megfordítva nincs tökéletes jó módszer sem: minden előny mellett van hátrány. "Nincs ingyen ebéd" nyelvtanulásnál, azaz egy-egy másutt nem tapasztalható előnyért keservesen fizetni kell hátrányok elszenvedése formájában.
* Rögzítsük: a Relaxa termékcsalád, igenis, minden addig bevett nyelvtanulási "divatot" meghalad megvalósításával termék-manifesztációjával (újszerűségében), azaz megint áll a blog eredeti állítása. olvasatomban.
* Konklúzió: az eredeti blog-üzenet pozitív töltetű számomra, dr.Makarától kapunk párhuzamos adalékot, ami bőven további kifejtést igényel (mik a tudományos közfelfogás állításai, amik pontosan hogyan (mennyire mérhetően/kontrollálhatóan/konszenzussal támogathatóan) állnak szemben a tapasztalatokkal.
* A Relaxa Villám (mostanában Kvantum Nyelvtanulás vagy QLL) évtizedek óta próbálja meg megreformálni a magyarországi nyelvoktatást, mondanom sem kell, sikertelenül.
MM: Ez a kérdés sem ért meg több kört, pedig mindenkinek fontos lenne tudni, mit tekintünk sikernek és ez hogyan manifesztálódik a valóságban. Sokkal több itt a titok (hány példány értékesítődött Tangóból, ki mennyit tanult vele, mekkora sikerrel), mint a konkrét elemezhető információ.
* Az én értelmezésemben, mint komoly előnyeket felmutatni tudó alternatíva-megjelenés sikernek tekinthető.
* A teljesség kedvéért említem: működik egy üzlet a Relaxa-termékcsaládra, mostoha magyar viszonyok között, immáron 30 éve, ami szintén sikernek számít.
* Megváltani egyelőre még nem váltotta meg a nyelvoktatást, az én érzékelésemben sokkal nagyobb a Relaxa-termékcsalád ismertségi köre, mint valós használati köre (de tévedhetek). Illetve a tömegek nem evvel tanulnak, gondolom a nagyon "elitista" nagyon drága árnak is köszönhetően. Az okok részletesebb feltérképezése, elemzése további - általam jelenleg nem elvégezhető - aktivitásokat igényel. Szerintem lehet olyan olvasat, hogy ekkora invesztició nyomán nagyobb megváltást kellett volna hoznia a Relaxának, azaz kell legyen sikertelenségi aspektusnak is, ahogy a blog írta.
* Ha úgy nézzük, hogy van sikeres és nem sikeres aspektusa a Relaxának, sajnos nem tudjuk melyik ilyen tényezője mennyire hibás/javítható. Van-e olyan elvi hiba a termékben amiért barátibb árszabás mellett is gátja lenne a nagyságrendileg nagyobb terjedésének. Én egy ilyen további potenciális hibát tudok jelenleg elképzelni (borzasztó nagy időigényt a nyelvtanuló oldaláról, aminek optimalizálása további nagy kérdéseket vet fel)
Konklúzió: amit írtam csak ízelítő: biztos lehet bővíteni a sikerességi és sikertelenségi aspektusokat. Viszont ezt a blogposztot szeretném befejezni :)
* A Relaxa Villám és az Assimil is otthoni, önálló tanulásra készült.
Dr.Makara:Nos, az Assimilhez semmi közöm, de a Relaxa Villám bizony sokkal többre: nyelviskolai, iskolai, tanárral és tanár nélkül folytatott egyéni nyelvtanulásra, óriáscsoportos nyelvtanulás lehetőségére, stb. és ezek kombinációira készült. 
MM:
* Itt az én érzésem szerint ugyanaz a helyzet, mint a multinyelv- és adatbázis támogatásnál. Történelmileg a Relaxa-iskolák később alakulhattak ki.
* Viszont a kellemes feature (tömegesség), a koncepcióban benne volt természetes módon (több előny egyszerre klappolhatott: de hát minden zsenialitásban az egyszerű ám nem triviális észrevehetőség nagyon is méltányolható). És nagyon fontos is. Én is külön említettem/hiányoltam az eredeti blogposzt kommentszekciójában.
* Ráadásul pont ebben a feature-ben verhetetlen a Relaxa. Nagyon nehéz túlbecsülni ennek jelentőségét, annyira fontos és kellemes. Én oviban, iskolában Relaxával tanítanék nyelvet (ha tanítanék), illetve nagyon sajnálom, hogy nekem ez nem / nem ez adatott meg.

* A Relaxa Villám és az Assimil is abból indul ki, hogy a nyelvet egyszerűbb használat közben, sok gyakorlással (és kevés magyarázattal) elsajátítani.
Dr.Makara:de sajnos, helyesbítenem kell. A Relaxa Villám nem a „gyakorlásra”, hanem leginkább a nyelvi élmények felhalmozódására és azoknak a tudásmegszilárdulási folyamataira, ezek kihasználására épít.
TanuljNyelveketBlog:Természetesen bármely módszer használható órán, tanfolyami keretek között is, a ritka és a keresett az, ami önálló tanulásra is alkalmas.
MM: Itt én dr.Makarával értek inkább egyet.
* Szerintem az egyéni önálló (számítógéppel támogatott) tanulás lehetősége éppúgy fontos, mint jó, iskolai keretek között is működni tudó, tömegesen tanítható módszer megtalálása. Az utóbbiban a Relaxa értelmezésemben konkurrens nélkülien verhetetlen a piacon.
* Ahogy a "sok gyakorlás" csak egy összetevő a nagy halmazban, lásd hozzá például közösségi élmény, fizikai aktivitás és társait a "fixációban".
* Viszonylag részletes használati utasítás kalauzol minket, mikor kell áttérnünk az írásra, felolvasásra, majd a fordításra. 
Dr.Makara: nyilván a 20 évvel ezelőtti fejlesztési eredményünknek, az audió anyagoknak és a többlépcsős nyelvtanulásnak ismertetőjére alapoz. Csakhogy ha ez maradt volna a lényeg, akkor vajon miért dolgozott a csapatunk azóta is tovább még két évtizedig? 
MM: Itt viszont nagyon nem értek egyet dr.Makarával.
* Egyrészt a Tangó hozzáférhetetlen a plebs számára, elitista árképzése miatt (a könyv+cd változat elterjedtségéhez képest is). Itt arra kell gondolni hányan tanulnak nyelveket (szorzat) és hány eladott/használt Tangó-licence van ennek arányában.
* Másrészt nagyon nehezen számszerűsíthető a Tangó (használatiságot illető) hozzáadott értéke a könyv+cd változathoz. Sőt a kétség is felmerül az emberben, hogy az árkülönbség mennyire reális.
* Harmadrészt a befektetett munka az eredménnyel nem feltétlen lineáriasan arányos. Lehet símán progresszív vagy degresszív haladvány menti. A sokat dolgozás nem érv olvasatomban az eredményesség mellett, kellenek kiegészítő információk, amiknek leginkább dr.Makara van csak birtokában, senki más a világon. Azt gondolom lehet reális bloggazdai vélemény, hogy a könyv+cd-hez képest a Tangó már nem akkora horderejű előrelépés (függetlenül - mint mondom nem tudható - igazságtartamától)
*  A limitált mennyiségű anyagunk segítségével akkor tudunk eredményt elérni, ha nagyon sokat ismételünk, szinte kívülről megtanulnunk mindent. Ez pedig szörnyen unalmas. Mivel a módszer más módszerekhez képest egyébként is lassú, napi 2-3 órát kell az ajánlás szerint is gyakorlással töltenünk, hogy az információ megragadjon a fejünkben. Egy átlag fenőttnek ez nehezen fér be a napirendjébe.
*
Kisgyerekeknek és időseknek érdemes lehet kipróbálni, de a többség ennél jobban is ki tudja használni az idejét.

MM: Ez a felvetések sem értek meg több kört. Én nagyon hiányoltam idevágó gondolatokat dr.Makarától, "marketing kontextusban" is, hiszen ez Relaxa-specifikus hátránynak tűnik számomra.

* Az eddigi tapasztalataim alapján én úgy látom, ez a módszer akkor lehet sikeres, ha egy olyan nyelvet tanulnunk, ami nagyon hasonlít egy általunk már tanult nyelvre. Ebben az esetben a sok magyarázat és feladat csak lelassítana minket.
A módszer azonban szinte teljesen alkalmatlan egy olyan nyelv megtanulására, ami számunkra nehéz, idegen felépítésű és szókincsű
MM: Ezt a két felvetést semmilyen szinten nem értem a blogból. Itt a blogtól hiányoltam további emészhető kirészletezést, (magyarázatot, indoklást, levezetést).

* Maga az elmélet (az alapelv az, hogy a beszéd legkisebb egysége nem a szó, a szintagma vagy a mondat, hanem az úgynevezett kvantum. A kvantum olyan szavak kapcsolata (vagy akár egy olyan szó), amelyek gyakran fordulnak elő együtt a beszédben, ezért olyan paneleket képeznek, amelyeket gondolkodás nélkül mondunk végig.) szerintem megint csak rendkívül értékes, viszont teljesen egyértelművé teszi Makara szereptévesztését. Merthogy egy egyszeri nyelvtanulónak ezzel miért is kéne foglalkozni?
Dr.Makara: Csakhogy a nyelvtanulónak a könyvben is deklaráltan nem kell ezekről az elméleti dolgokról többet tudnia, minthogy sutba kell dobnia a szótanulásról, a nyelvtan tanulásáról és a kikérdezgetős, napról-napra tanulásról megörökölt, közhiedelmeket. Követnie érdemes a Tangó használatában a számára megfelelő tanmenetet, vagy át kell magát adnia a tanári, tanfolyami vezetésnek. 
MM: Itt abszolút dr.Makarával értek egyet. Egyrészt a tanulót érkelhetik háttérinformációk, akár a konkrét nyelvtanulás rovására is (lásd engem is) :), másrészt dr.Makara legfrisssebb idevágó könyve úgy zseniális, emészhető, hogy abszolút nem "nyomulós". Én a témában kérdésekkel vagyok tele válaszok helyett. De az nem kérdés, hogy a témában semmilyen szereptévesztése nem volt dr.Makarának. Sőt. minden infónak örültem, továbbiakat igényeltem.

* Makara azt ígéri, ez a felimerés beépül a módszerébe? Reménykedjünk, de kevéssé valószínű, hogy ő maga 5-6 nyelven értékelhetően elkülöníti a kvantumokat, és azokat a leggyakoribb, leghasznosabb kombinációkban be is mutatja.
MM: A kérdés kell-e, mennyire zavaró az explicit mekkora hiánya.
Szerintem itt dr.Makarával értek egyet:
- Mindenkinek önállóan kell kvantumolnia (nincs egységes globálisan jó kvantumolás).
- Ez segíthet a tanulásban valamilyen fokon.
- Nem látom akadályát a többnyelvű kvantumolásnak.
* A Makara-módszer két nagy problémát mutat fel. Az egyik az, hogy hiába nem követi a divatirányzatokat, egyoldalú és leegyszerűsítő.
Dr.Makara:de vajon honnan tudhatja ezt az, aki bevallottan egyetlen Tangó anyagunkat nem ismeri.
TanuljNyelveketBlog: Az ismertetőt a könyv+CD változat alapján írtam, a Tangót valóban nem ismerem. A cikk megírása előtt átnéztem az interneten megtalálható véleményeket, és arra jutottam, a tanulók többsége ezen változat iránt érdeklődik. A cikkben hangsúlyosabbá teszem, hogy kizárólag erről a változatról van szó. 
MM: Na itt senkivel nem értek egyet csak magammal :)
* Nem vágom a blognak se az állítását, se a motivációját, se a levezetését. Én ott tartok csak, hogy vannak nevesíthető előnyök és hátrányok.
* Szerintem a Tangó hiánya nem ontopik érv a (szerintem téves) problémafelvetésben.

 * A másik pedig az, hogy megint csak nem rendelkezik a minőségi anyag megírásához szükséges szellemi és anyagi tőkével
Dr.Makara: – ez lehet, hogy igaz. Hozzávetőleges számolgatásom szerint ami létrejött, az TÖBB, mint 200 emberévnyi koordinált csapatmunka eredménye. (Ha ma egy szellemi alkalmazott emberévnyi munkáját közterheivel együtt legalább 6 millió Ft-ra becsüljük, akkor több, mint 1,2 milliárd Ft-nyi szellemi munka testesül meg a létrehozott produktumokban.)
TanuljNyelveketBlog: Személyes véleményem az, hogy olyan eszközt, ami önmagában juttat el egy kezdőt mondjuk B2 szintig nem lehet nyereségesen gyártani, ehhez állami vagy alapítványi támogatás kell. Nyilvánvaló, hogy a Relaxa termékek mögött rengeteg munka és tapasztalat áll, ez látszik is az anyagokon. Sok nyelvet próbáltam már meg autodidakta módon megtanulni, és eddig 1 (azaz egy) olyan módszert találtam, amihez nem kell kiegészítés. A szellemi és anyagi tőke hiánya tehát nem igénytelenség, és nem a Relaxa jellemzője, hanem általános kerékkötője a műfajnak.
MM: Kevés vagyok a kérdés mérlegeléséhez. Számomra az 1.2 milliárd rettenetesen ijesztően hangzik, mindent mérlegre téve. De lehet, hogy el vagyok tévedve (valamennyire). Abban viszont egyetértek a bloggal, hogy kell támogatni a témát, és gyalázatos a látható tapasztalható emberi gyarlóság-hegy a témában, a téma fontosságának tükrében.
Az ördög nyilván a részletekben lapul.
* Az egész módszerre igaz, hogy Makara György meglátásai, nyelvtanulási tippjei sokkal többet érnek, mint maguk az anyagok.
* A Relaxa anyagokat viszont csak kiegészítésnek vagy ritka esetekben tudom ajánlani, több tízezer forintot pedig semmiképpen sem érnek.
MM: Kevés vagyok a kérdés mérlegeléséhez.  Érzésem szerint itt túl szigorú a blog. Szerintem azért nagyon jó, hogy vannak anyagok, ráadásul a könyv+cd barátibb árszabással is bírnak.
* Az én tapasztalatom szerint valamennyi tudatos tanulásra, szabályfeldolgozásra szükség van. Csak használattal, gyakorlással nekem rendkívül időigényes a tanulás.
MM: Egyetértve a bloggal, én is úgy érzem van egy inflexiós pont, amikor a szabályok előnyei is meg kellene jelenjen a nyelvtanulásban, illetve egy ponton túl amikor a Tangó módszertan már nagyobb overheaddel bír.
* A Relaxa módszer használatakor úgy éreztem, a nyelvtanulásom teljesen parttalan.
MM:  A blog azt szokta mondani, hogy végigtanulásnál lehet csak eredményességi konklúziót vonni. ;)


TOVÁBBI FELVETÉSEK:


* Dr.Makara: Mondjuk, hogy 2 db. Rigó utcai középfokú szóvbeli nyelvvizsga - kizárólag gépkocsiban hallgatott hanganyaggal talán elgondolkoztatja, és revideálja fenti nézetét: http://www.relaxa.hu/html/rekordok.htm#2
Márpedig ezekhez a büszkén vállalt hanganyagainkhoz képest a Tangó programunkban lévő egyéni nyelvtanulási többlet-potenciác - bár nem mérhető -, de becslésem szerint 3-5-szörös. Akkor már hogyne lehetne öntevékenyen a középfokú nyelvtudásszintig - tanár nélkül - eljutni a Tangó programmal. Egyik nagy multicég - természetesen itt nem nevesíthető - exvezérigazgatója 3 nyelvet tanult meg tárgyalási szinten öntevékenyen a programjainkkal. Ezek, és számos további tény áll szemben egy előfeltevéssel.
MM: Ezzel a dr.Makara-felvetéssel nagyon nem értek egyet (főleg adatbányászként). A rekordokból, outlierekből  nem szeretnék levonni következtetést a nagy mintára.

* Dr.Makara: Szakmai, ügyszerető befektetőnek aranybánya lenne ezt a netre vinni. Mindegy, hogy mennyi ingyenes és fizető termék áll rendelkezésre a klasszikus és félig klasszikus tanulási és nyelvtanítási paradigmákra építve.
MM: Én nagyon drukkolok neki. Nem igényelne eszeveszett befektetést illetve tényleg nagy lehet a potenciális hozadék. Nyilván a választott üzleti modell kritikus lehet.

* TanuljNyelveketBlog: Hosszú távú célom az, hogy egy kvázi adatbázist hozzak létre, ahol az önálló nyelvtanulók leírhatják véleményüket az egyes termékekről. Minden cikk szabadon kommentelhető, és remélem a Tangóról is születnek majd valódi felhasználóktól származó hozzászólások.
Dr.Makara: Ez bizonyára sokaknak érdekes és jó. Volt egy "nyelviskolaszapuló" oldal pár éve. Odavetődtem, és miután megnéztem, hogy mi egyáltalán nem szereplünk benne, tettem tovább a dolgomat.
MM: A dr.Makara ellenérvvel az a legfőbb bajom (a negatív szapulás kontextusán felül), hogy attól még, hogy nem szapulnak valamit attól még lehet az a rossz olvasat, hogy érdektelenség és/vagy arányaiban szűkkörű elterjedtség miatt nincs komment. Abszolút lenne létjogosultsága egy ilyen blog által említett/tervezett adatbázisnak, nyilván értékét a kommentelő-tömegek nagysága és kommentminőség adná. Szégyen, hogy még ilyenünk sincs országos szinten, pedig ez aztán nem lenne akkora irreális csillagrombolós lázálom. És még a Relaxáról is kapnánk jelenleginél jobban elérhető infókat ;).
* Dr.Makara: A nyelvtanulóknak a nyelvekről és a tanulásról olyan téveszméik vannak, hogy a tudás a tanulás eredménye, amit ellenőrizni lehet, és kell, hogy a nyelvhez szavakat - értsd: lexikológiai ckkelyeket kell - egy magyar megfelelőjével együtt bamagolni. Ezt hívják szótanulásnak, márpedig az a nyelvismeretszerzéshez nem csak felesleges, hanem sok esetlen kifejezetten káros is. Hogy a nyelvtanról ismereteket kell szerezni, és azt, vagy abból sokmindent meg kell tanulni9. Holott ez is felesleges, és káros is.
MM: Nem tudom elképzelni, hogy ne kéne folyamatosan önellenőrizni. Főleg drága nyelvvizsgára jelentkezés elött. Felsőfokú nyelvvizsgánál nem inkább a szótanulás a legfontosabb vagy ott mit ajánl a Relaxa-módszertan?
* Dr.Makara: Az általánosan elterjedt közhiedelmek mellett pedig ugyan mire jó az Ön nemes igyekezete. Bizonyára lesznek továbbra is, akik használják ezt a fórumot. Én a tárgyszerű érvelést, világos beszédet kedvelném, de nem az én dolgom, hogy ennek hiányán változtassak. Legjobbakat!
MM: Ezt a dr.Makara -kommentet nagyon nem vártam meg elszomorított. És nekem olvasónak esett nagyon rosszul (mit szóljon a bloggazda hölgy, aki időt és fáradságot nem kímélve próbál információkat megosztani). Minden feltétel adott volt a blogon a tárgyszerű világos beszédhez. Miért kellett dr.Makarának ilyen szurkapiszkával élni?