Magamról

Saját fotó
Főiskolai, majd egyetemi diplomamunkáimtól kezdve világ életemben, adatok, adatbázisok, adattárházak (leginkább Oracle) környékén mozogtam. Mostanság adattárházasként, adatbányászként élem napjaimat.

2018. március 1., csütörtök

fidelio.hu: "Kövesse élőben az Óbudai Danubia Zenekar Vivaldi-koncertjét a Fidelión!"

FIDELIO.HU: Kövesse élőben az Óbudai Danubia Zenekar Vivaldi-koncertjét a Fidelión!
FIDELIO.HU FB: Kövesse élőben az Óbudai Danubia Zenekar Vivaldi-koncertjét a Fidelión!

Rögtön előrebocsátom nem vagyok ellendrukker. Minden, ami segítheti a klasszikus zenét a köznapok részévé tenni, megfontolandó és örömteli. Viszont kottás-videós őrült-ként szakmailag meglehetősen másképp látom a netes koncert - mint klasszikus zene térnövelési opció - által implikált problémateret.

Állítás: Minőségi különbség van az élő koncert és a netes/számítógépes koncert élvezete között. 
Az hagyján, hogy különbség van. Az utóbbinak óriási hátránya/hendikepje van az előbbivel szemben. Körülbelül, mint Csillagok háborúját nézni PC-monitorról (mozi helyett), vagy szexbabával szeretkezni (szeretett párunk helyett).

2018.03.24-i beszúrás: Egy előnye lehet a netes koncertnek. Egyszerre, egyidejűleg tömegesen sok embert ültethet zene elé (akár többet, mint egy hangversenyterem be tudna fogadni) akik tudnak zenehallgatással párhuzamosan beszélgetni kommenteken keresztül "figyelemfenntartó értsd: ott-tartó" módon.
* Ez ugyan elidegenítés a négyzeten/köbön, csomó hátránnyal (1.zene se élő, 2.a kommunikáció is netesre/chat-esre silányított, 3.zenéről is el-eltereli a figyelmet).
* Viszont 1.ontopik a diskurzus és 2.új lehetőségeket is magába foglalhat az ilyen beszélgetés, 3. ami diskurzus az egész koncert ideje alatt tarthat: mindez mégiscsak valamiféle potenciális előnyként tudhat értelmezhető lenni, hiszen ilyesmire korábban az internet elötti komolyzenei koncerteknél nem volt példa.

Állítás: Hátrányok eltüntethetők forma-spcifikumok hozzáadott értékeivel.
Természetesen az előbbi állítás nem azt jelenti, hogy innentől csak az élő-koncert a jó, üdvözlendő (minden más kuka). Attól, még, hogy az élő-koncert tömegesebb látogatása cél (minőségi zeneélmény nagyobb terítésével), attól még gyengébb/másabb alternatívák tudhatják segíteni ezt a folyamatot. Csak a lényeg az (én nézetem szerint), hogy a saját eszközeikkel és azok kidomborításával.

Állítás: A zeneművészet alapvetően nem-verbális kommunikáción alapszik. 
Minden verbalizmus csak karcolgat(hat)ja a zene/előadás felszínét. Miközben a verbális kommunikáció sokkal könnyebb és így elterjedtebb az emberek között (mint a zene valódi élvezete). Próbálunk rá visszavezetni, de a teljesség viszonylatában beláthatóan esélytelenül.

Állítás: Verbális kiegészítés / előadás nagyon kevéssé tudja segíteni a zene értését, műélvezetét, a zene fonalának felvételét, kézbentartását. Óhatatlanul és belülről fakadó sajátosságai miatt.
Részint időfaktor miatt. Egy pársoros darab-leírás, egy opera-kalauz egy-egy opera-leírásának 1-2 oldala pillanatok alatt elolvasható, értelmezhető. Viszont egy opera több felvonással, több órás, ahol az énekelt szöveget sem érti/értelmezi sokszor a hallgató. A hangok bejutnak a fülébe, de esélyesen csak elnyelődnak a hallgatóban.
Részint, mert bármilyen előzetes szó- vagy írásbeli előadás csak érdekességeket, kvízekhez (verbálisan kommunikálható) információkat, legjobb esetben is csak motivációt jelent a meghallgatás BELEKEZDÉSÉBE.
Amint felcsendülnek az első hangok a hallgató/néző teljesen magára marad a művel "való viaskodásában" (értelmezésében, befogadásában, élvezetében), az előadás teljes időtartamában.

Állítás: A zenei művek előadási időtartamának teljessége alatt kell a hallgató/néző-t támogatni, segítve őt a magas művészet mélységeinek élvezetében.
Az egyszeri nem fül-edzett néző aztán nagyon nem vesz észre lényegi pontokat az előadásban (előzetes előadás figyelemfelhívása ellenére sem akár), figyelme elkalandozhat (ami aztán fáraszthatja is, kedvetlenítheti is, mitöbb káros stresszt/feszültséget generálhat a nézőben/hallgatóban). Tudhat "pocsékba menni" egy koncert a néző szemszögéből, az együttlélegzési lehetőségek elvesztegetése révén. Sőt nemcsak az előadás mehet pocsékba, hanem a további koncertek látogatásának esélye csökkenhet a "kifelejtett" nézök körében.

Állítás: Lényegi zenében/előadásban lévő inherens specifikumok észrevételét kell megtámogatni a nézőben/hallgatóban.
A korábban taglalt stressz/feszültség enyhítésére, komfortérzet növelésére az nem megoldás, ha lehet beszélgetni előadás alatt, kis tévén párhuzamosan mást nézni (figyelem-elvonóan, -megosztóan).
A zenére koncentrálás értelmének/esélyének növelésére kell fókuszálni, ami a zene/előadás lényegéből kell generálódjék. Hogy fel se merüljön komfortérzet-növelés alternatív útjai.

Állítás: Két lényegi aspektus van zenehallgatásnál (1) zene/előadás analízise (2) ~ élvezete, például többedszeri meghallgatásnál.
Én azt sejtem, hogy nagyobb analízishez nagyobb élvezet tartozik. Itt az "analizis" ijesztő szakszavában nem az explicit definició az érdekes, hanem, hogy a néző/hallgató minél több kapcsolódási pontot építsen ki a művel/előadással szemben. Egy-egy...
* atomi hang,
* hangsúly,
* téma,
* hangnem,
* szólam
* (kottában nem rögzített) diszítések,
* variálós(ismétlések) felderítése
* párhuzamosság,
* komplexitás,
* páros-páratlan ritmus,
* ritmusképlet,
* forte/piano és fokozatai,
* konszonancia/disszonancia,
* variálás(lehetőség),
* kidolgozás,
* tempó(váltás),
* rubato
* hangszeri sajátosság,
* szerzői instrukció (és hiánya az előadásból),
* interpretálási specifikumok, hozzáadott értékek.
* interpretálási lejátszhatóság,
* interpretálási másképp elképzelés stb.
* meg ezek összefüggéseinek/rendszerének érzékelése, értelmezése
...vezet a zenei élvezethez. Ez az ami sosem tudhat jönni verbalizmusból, ezt mindenkinek magának kell kialakítani és ebben kell elsősorban segíteni a nézőt/hallgatót. Így lesz idő folyamatában élvezhető a zene művészete.

Állítás: óriási lehetőségek vannak a netes zenehallgatás formáiban. 
Egy-egy koncertre tudhat felkészülni egy hallgató. Ráadásul sokféle formával támogatható ez a hallgatói felkészülési forma. Igen, még verbális formával is. Itt egy zseniális Youtube-videó:
Magnificent Counterpoint in the Finale of Mozart's Jupiter Symphony
Nyilván a verbalizmusnak hátránya a nyelvfüggőség/-specifikusság. Plusz egy ilyen oktató videó azért elég nagy költségű (zene-szakértő épp úgy kell hozzá, mint informatikus, és rengeteg meló, ami meló(igény) a nyelvspecifikum miatt többszöröződik)
De az ilyen típusú elemző előadásban az a jó, hogy párhuzamosan a hallgatással, végigviszi a hallgatót a tételen. Itt az a mindenképpen észreveendő lényeg: percre sem marad magára a hallgató. És ennél a konkrét videónál még az angolul nem tudó is tudhat tanulni (zenei viszonylatban) a Jupiter-szimfónia fináléjának specifikumai miatt.
Persze nem kell minden műre, mindig ennyire szájbarágósan "rágörcsölni". Mivelhogy pár videó-tanulás után az egyre felkészültebb és műveltebb hallgató már magától is (segédeszközök nélkül is) tudhat kapcsolódni egy-egy zenéhez, akár egy vadidegen elsőként hallgatott zenéhez is.
Azt kell észrevenni, hogy az előzetes kiterjedt magyarázkodási alap/szükséglet tudhat vékonyodni avval, hogy a köztudat részét tudhatja képezni és egy-egy előadásban elég lehet csak hivatkozni rá (ez lenne szerintem a cél). Az értő közönség így bővülhet, az értés így mélyülhet a hallgatókban.
Manapság ez a vastagabb/meghivatkozható alap hiányzik a köztudatból (ezt kell folyamatosan visszapótolni).

Állítás: a netes zenehallgatás klasszikus és nagyszerű formája pl.:zongorista videóknál a játszó kezek és lábak (pedál) minél jobb szögben való fényképezése.
Ugyanis olyan vizuális plusz információkat kaphat a néző-hallgató, ami csak hallgatással nem feltétlen tud(hat) elképzelni. Sőt! Még a kottás-videót is überelheti, mert a kottában elbújhat a síma kézkeresztezés is.
Ugyanakkor a művész arcának (kizárólagos) fényképezése pont nem-kivánatos trend ilyen videóknál. Bármilyen extra teátrálitás nem képezi a zene inherens zenei lényegét, nem a zenét és élvezetét segíti, elvonja/megosztja/félreviszi a közönség figyelmét. Miközben lenne ugye fontosabb és megunhatatlan képi mutatnivaló. Szerintem.
Minap csináltam egy videót, ahol a LIVE-rész pontosan megmutatja az előnyöket, még a kottás-részhez képest is:
[Yuja Wang, 2x{SCORE+LIVE}] Prokofiev: Toccata in d, Op.11

Állítás: netes (hallgatói) zenetanulás legjobb eszköze a kottás-videó.
Tőlem más nem várható, nyilván :) Próbálok azért érvelni is állításom mellett.
- Párhuzamosan az előadással segíti a (proaktív) hallgató analizisét, befogadását és persze élvezetét. Támogatva, rövidítve segíti a hallgatói élvezkedési fázishoz jutás útját.
- Az hagyján, hogy párhuzamosan "kéz a kézben" viszi a hallgatót, de ráadásul, mivel nagyon sokszor (időben haladva egyre inkább?) egymástól nagyon messze esik a zene és a hallgató ezért a legkiválóbb közbeékelődés a kotta.
+ Hiszen egyik oldalról a kotta maga nagyon sokat és intenzíven elárul a zenéről, miközben vizuális eszközként "ortogonális" csatorna az emberi (teljesebbkörű) észlelésben.
+ Másik oldalról a kottához tudhat fokozatosan közel kerülni az ember. Tudhat kezdeni egy egyszólamú korál dallamvonalának lekövetésével. Majd tempó, szólamszám, komplexitás növelésével tudhat eljutni mondjuk a Mahler-szimfóniákig. Tudhat a legvégén mindent dekódolni a kottából, tudhat ráállni a teljes kotta pillanatnyilag aktuálisan lényegi pontjaira.
- Hallgatói zenefókuszt fenntartásában segít (figyelemelterlődés ellenében)
- Amit csak hallgatással nem venne észre a hallgató, kottával észreveheti a zenéből magából "kisajtolva".
- Videó-leírásban (blogposzt-beágyazásban) bőven ott lehet a "leíró" verbalizmus. Így alkodhat "triptichont" a zene+kotta+verbalizmus.
- Video-thumbnail azonnal jelzi az ilyen videókat (szétválasztás támogatása a hatalmas felhozatalban)
- Tagelés révén szépen támogatható mindenféle csoportosítás, lekérdezés.
- Meghivatkozható "köztudati" alap bővíthető általa, tisztán zenéből fakadó eszközökkel.
- Nyelvfüggetlen minden verbalizmussal szemben.
- Jóval olcsóbb tömegesen előállítani (1 CD kottásítása 1 napba beleférhet 1 embernek)
- Interpretációk/performanszok összehasonlítása megoldható velük (interpretáció-specifikumok érzékelése)
- Zenei versenyek (amilyen a "Virtuózok" is szeretne lenni) közönségének érdemi követésének, értésének, átélhetőségének megtámogatása.
stb.

Itt a blogon a témát érintő írásaim:
2016.05.01: Recommender systems (ajánlórendszerek) egy érdekes aspektusa
2016.08.15: BREAKING NEWS: Életem egyik fénypontja
2016.12.22: Hogyan hat a zene az agyunkra?
2016.12.28: IT-monotonitás lélekégetése
2017.01.09: Kottás-videók legnagyobb gyilkosa a Facebook
2017.01.29: Mindenki/Sing - "Live Action Short Film" Oscar-díj jelölt - 2016
2017.05.11: "Virtuózok", avagy hogyan kéne komolyzenei versenyt csinálni tévében 
2017.11.18: index.hu: Kocsis Zoltán és a Fideszes kulturkampf
2017.11.18: fidelio.hu: "Mit tesz a klasszikus zenével a közösségi háló?"
2018.01.20: fidelio.hu: "Miért nem kell az Y-generációnak a komolyzene?"
2018.03.01: fidelio.hu: "Kövesse élőben az Óbudai Danubia Zenekar Vivaldi-koncertjét a Fidelión!"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése