Magamról

Saját fotó
Főiskolai, majd egyetemi diplomamunkáimtól kezdve világ életemben, adatok, adatbázisok, adattárházak (leginkább Oracle) környékén mozogtam. Mostanság adattárházasként, adatbányászként élem napjaimat.

2015. június 7., vasárnap

Alteryx+Tableau kombó nagyszerűsége

.
A téma igényli, sőt követeli a bővebb kifejtést. :)

Először magyarázzuk meg címet:

-  Valljuk meg, hogy minden az "Alteryx-Tableau" sorrend mellett szól (és nem fordítva),* részint az ABC okán,
* részint a determinált tevékenység-sorrend miatt.
- az Alteryx az információ kikritályosítását jelenti a numerikus analitika ösvényén, míg
- a Tableau elsősorban, és ezután következően, ennek kidomborítását, hangsúlyozását, megjelenítését, paraméterezéstől függő többoldalról való megtekintését a legszebb és leggyorsabb formában, legszélesebb széles körben publikálhatóan.

- A "nagyszerűség" köztudottan nagyban függ a feladattól, eszközválasztási hatékonyságtól, de van egy szempont ami mentén élesen kettéosztható a világ (tárgyunk szempontjából is)
* Mi magunk akarunk egy feladatot megoldani és keresünk hozzá erőforrásokat Self-BI keretében
* Szakmai konzultációs szolgáltatás keretében megrendelő-beszállító kontextusában kell egy felmerült feladatot szemlélni megoldani.
A kettő elvi alapokon is teljesen különböző megközelítést igényel. Ebben a posztban most a Self-BI-ra szeretnénk fókuszálni, igazi ügyféloldali értéktermetés perdöntő hányada ebben a körben abszolválható jó valószínűséggel, márcsak ezért is venném előre.

A Self-BI-on belül a kombó "nagyszerűség"-nek milyen mutatói vannak?
- Teljeskörű lefedettség a komponensek által
- Diszjunktivitás (redundancia- vagy más szóval átfedés-mentesség)
- Kötelező=mandatory jelleg a komponensekre, értve ez alatt, hogy van releváns hozzáadott értéke a szereplő komponenseknek: árukapcsolásnak a látszatát is kerülni.
- Magasfokú nagyon szoros integráció a komponensek között
- Üzleti követelmények maximalizálása enterprise feature-k számossága, és szolgáltatott minőségeik
- Technikai követelmények minimalizálása, ne kelljen c-ben, sql-ben programozni tudni ("pokolra alászállni") egy-egy fontos üzleti követelmény teljesíthetősége érdekében.

Nézzük egyesével a fenti szempontokat a kombó kontextusában

- Teljeskörű lefedettség a komponensek által
* A (részben Self-BI)) feladataink leírására a "profitmaximalizált intelligens üzleti analitika" talán a legrövidebb, legáltalánosabb megjelölés. Ezt akarjuk megcélozni és másokkal közös nyelvet beszélve konszenzusra jutni napi feladataink meghatározásában, abszolválásában.
* Állítás: nincs olyan üzleti analitikai kiaknázó funkció amit ez a tárgybeli két eszköz valamilyen formában annyira ne támogatna, hogy egy 3rdparty eszköz bevonása válna releváns mértékben szükségessé.
* Amit ki lehet azt ki tudjuk számolni velük és a legemberközelibben prezentálni is tudjuk. Azaz kijelenthetjük, hogy a kombónk teljeskörűen teljesértékű.

- Diszjunktivitás (redundancia- vagy más szóval átfedés-mentesség)
* A teljes diszjunktivitás illuzió: nem lehet arra építeni, hogy mindenki mindent megvesz. Például egy Alteryxnek fókuszálnia kell külön csak a saját vásárlóira is, nem építve arra, hogy Tableaut is vesznek bizonyosan.
* Az Alteryx adatintegrálásban, számolásban, adatbányászatban, térinformatikában nyújt páratlanul releváns, nehezen nélkülözhető funkcionalitást, míg
* a Tableau a legyorsabb, legszebb, teljesebb körben publikálható adatmegjelenítést.
* Átfedés-mentesség tehát nincs, azaz vannak párhuzamosságok a funkciókészletben, de a jó hír, hogy nem kell sokat tanakodni azon, hogy mely funkciót hol érdemes használni. És végülis ennek a bekezdésnek ez a legfőbb-legfontosabb üzenete.

- Kötelező=mandatory jelleg a komponensekre, értve ez alatt, hogy van releváns hozzáadott értéke a szereplő komponenseknek: árukapcsolásnak a látszatát is kerülni.
* Egy Tableau-felhasználó mindig is fog vágyni egy Alteryx-es funkcionalitásra. Hiszen jobb adatokon, jobban lehet vizualizálni. A "jobb adatok" elérése finoman szólva is problémás Tableauban, a teljeskörűséget illetően.
* De egy Alteryx-felhasználó is mindig fog vágyni arra, hogy minél szélesebb körhöz tudjon eljutni, ne legyen bezárva egy elsősorban numerikus Alteryx-specifikus világba.Márpedig az emberekhez nem numerikus adatsorokon keresztül vezet az út, hanem szép ábrákon át. Kis túlzással ezt már a görögök is tudták az ókorban :)
Idetartozik egyébként a free Tableau Public lehetősége is, aminek nyoma sincs az Alteryxben, jelen állás szerint.

- Magasfokú nagyon szoros integráció, azaz
* Szerver-szemszögből: ne alacsonyszintű típus nélküli csv file-okon keresztül kelljen kommunikálni, ha adatcseréről van szó.
Alteryx-Tableau dialógus történhet
(a) közvetlen natív Tableau TDE-alapon "legmagasabb" szintű (adattípus-megkülönböztetést igen, viszont konverziós követelményt/problémaforrást meg nem támasztóan is magában hordozó) filetípus szintjén. A kombó - by the way - kiváltja az alacsonyszintű Tableau TDE-Api használatának igényét, jóval magasabb szintre emelve az elérhető funkcionalitást. Ennyivel is több a kombó a síma Tableau-nál.
(b) gazdag választékú adatbázis-szervereken is
(c) akár Tableau-szerverre publikálás szintjén is.
* Desktop szemszögből (amennyiben egy ember Self-BI-ozik): egyszerre, könnyen válthatóan lehessen nyitva a komponens-alkalmazások iteratívan lehessen kovergálni általuk a tökéletesebb eredményhez.
* Ne legyen szükségszerű követelmény a teljeskörű nyitottság minden komponensre (csak max. 1-re)

- Üzleti követelmények maximalizálása enterprise feature-k számossága, és szolgáltatott minőségeik
Üzleti "enterprise" környezetben optimálisan és üzemeltethető akkor egy cucc/kombó
- support legyen (ha van free ám support nélküli vagy fizetős ám supportos kiadás, akkor az utóbbi a favorizált)
- authentikáció/authorizáció követelménye, kifinomult jogosultságkezelés követelménye.
- scheduling lehetősége
- monitoring lehetősége, mi halt meg, miért, milyen anomáliák detektálhatók, újraindíthatóság etc.
- támogatott legyen a csapatmunka a részvevők közösbe tudják dobni képességeiket, tudásukat, anélkül, hogy mindenki mindent zöldmezősen nulláról felépít, from scratch.
- oktatás lehetősége
- konzultáció lehetősége

- Technikai követelmények minimalizálása
* Az üzleti tudás kiaknázása, aggregálása, maximalizálása kell a fókuszban legyen, ne olyan technikai részlet, hogy például C-ben hogyan kell jól pointereket használni, memóriaallokációra.
* Ennek folyománya ne kelljen technológiaközelien C-ben, SQL-ben programozni tudni ("pokolra alászállni") egy-egy fontos üzleti követelmény teljesíthetősége érdekében, ha ez amúgy nem teljesíthetetlenül irreális elvárás, mivel hogy tudjuk, hogy vannak, léteznek különféle megközelítésű alternatívák.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése