Magamról

Saját fotó
Főiskolai, majd egyetemi diplomamunkáimtól kezdve világ életemben, adatok, adatbázisok, adattárházak (leginkább Oracle) környékén mozogtam. Mostanság adattárházasként, adatbányászként élem napjaimat.

2017. február 10., péntek

Hankiss Elemér: Életstratégiák a bizonytalanság korában, TED, 2011


TEDxDanubia 2011 - Hankiss Elemér - Életstratégiák a bizonytalanság korában

* Nyilván önök is érzik és tudják, hogy az elmúlt 5-10-15-20-25 évben a világ radikálisan megváltozott.
* Átléptünk vagy kezdünk átlépni egy korábbi biztonság vagy a biztonság illúziójának korából egy új korszakba, amelyet inkább a bizonytalanság  korszakának nevezhetnénk.
* Egy olyan korszakba, ahol másképpen kell próbálnunk egy olyan életet élnünk, amelyben van szabadság,  van emberi méltóság, és van az életünknek értelme.
* Hogyan viselkedjünk, hogyan próbáljuk ezt megvalósítani a mi magunk világában?
* Bár itt most rögtön ellentmondok saját magamnak, mert vannak kiváló gondolkodók, tudósok, filozófusok, akik azt mondják, hogy az emberi élet  mindig a bizonytalanság léte volt.
* Az emberi lét mulandó, törékeny, a világ tele van problémákkal, lehetőségekkel és veszélyekkel; a bizonytalanság világában éltünk, ez az emberi helyzetnek, a "human condition"-nek  az alapvető tulajdonsága.
* És lehet, hogy igazuk van.
* Mert hadd idézzek egy kiváló  magyar filozófust, aki azt mondta "Mindig válság volt, csak az emberiség elrejtőzött előle, és nem vett róla tudomást" - Hamvas Béla
* És valószínűleg igaza van, mert a mitológiai történelmünknek  az első jelenetében is megjelenik már a bizonytalanság, megjelenik a kockázat.
* Ádám és Éva addig, ahogy ezt Illich írja, az ártatlanság álmát aludták.
* Majd megjelent az újdonság szelleme, aki azt mondta: Döntsetek!
* És minden döntésben benne van a kockázat.
* Lehet jól és rosszul dönteni.
* Kérdem önöktől: Ádám és Éva  vajon jól döntött vagy rosszul döntött?
* Vagy egyszerre jól is meg rosszul is?
* Kialakult az emberiségnek egy fantasztikus, gyönyörű fejlődése, vagy pedig eljutottunk a szenvedések  és borzalmak világába?
* Vagy egyszerre mind a kettő megvalósult, és ebben a kettősségben kell  megtalálnunk a magunk életét és a magunk lehetőségeit?
* Ilyen veszélyek fenyegetnek minket, vagy ennél nagyobbak, mert már számos olyan veszély van, amit nehezebb kivédeni, mint egy tigrisnek a támadását, pláne Magyarországon.
* Megijedünk. Megijedünk?  Meg kell ijednünk ebben a világban?
* Safety first. A biztonság mindennél fontosabb.
* S ez tulajdonképpen az emberiségnek  az egyik legfőbb mottója volt több ezer éven keresztül.
* Minden civilizáció megpróbálta kiépíteni a maga biztonságrendszerét, igyekezett körülvenni önmagát valamilyen szimbolikus szférával: intézmények, gondolatok,  eszmények, érzések, szimbólumoknak a sokaságával, és igyekeztek belebújni ebbe a buborékba.
* Először a mágikus univerzumnak a burkába, majd ez kezdett elfoszlani,  és jött a mitikus burok, amiben több ezer éven  keresztül az emberiség élt, többé-kevésbé a biztonság illúziójában.
* Majd utána jött a racionális  univerzumnak a buboréka, vagy a kanti morális univerzumnak  a fantasztikus, gyönyörű csillagképe, ami körülvett minket, és bizonyos fokig adott egyfajta biztonságot a számunkra.
* De mindezek a buborékok  előbb-utóbb meggyengülnek, kezdenek szétfoszlani, kezdenek elperegni, kezdenek széthullani, és az ember megint egyedül marad védtelenül egy végtelen, ismeretlen,  sötét univerzumban.
* És szembe kell nézni ezzel,  de nem nagyon bír szembenézni vele.
* Kell a segítség, kell.
* Újra föl kell  építeni egy újabb buborékot, egy újabb védőszférát, egy újabb eszmei kupolát, ami megvéd minket a külső félelmekkel és veszélyekkel szemben.
* Pillanatnyilag most így állunk. Két világ között.
* A nyugati civilizációnak a régi rendszere erősen meggyengült, bizonytalanná vált.
* Ez a bal oldali szikla.
* A másik, az új kultúra, még csak alakulóban van.
* Nem tudjuk, hogy milyen lesz.
* És ott vagyunk a kettő között, valamilyen alpesi juh vagy birka vagy nem tudom, minek — zerge formájában, a teljes bizonytalanságban.
* Ebben a helyzetben kell megpróbálni magunkat emberként, méltóságteljes és szabad emberként fölépítenünk.
* Hogyan lehetséges ez?  Megtehető-e ez?
* Valóban két világ között élünk.
* Egyfelől, a hajdani világrend, ugye,
* új világrend van most vagy jön, vagy pedig a világzűrzavar vár ránk az új világban, a szakadék túlsó felén.
* Pax americana vagy bellum americanum?
* Gazdasági növekedés vagy gazdasági válság?
* Szabad világ, avagy Fortress West? Bezárkózunk egyfajta erődítménybe, hogy a világ zűrzavara  ne törjön be a mi jólétünkbe és demokratikus, szabad világunkba.
* A biztonság világa  vagy a bizonytalanság világa?
* Örök carnival, a fogyasztói társadalom  örök, boldog happy-izmusa, vagy pedig haláltánc.
* Ez a fajta ricsajos boldogság ez karnevál vagy haláltánc, vagy egyszerre mind a kettő.
* Nem tudjuk.
* Ugyanígy kettősség van a tegnap  és a ma között — erkölcsileg.
* Az én nagyszüleim még engem  arra tanítottak tegnap, hogy szeresd felebarátodat.
* Ma a fő szlogen az, hogy szeresd inkább, ha lehet, önmagadat.
* Áldozd föl magad? Nem! Teljesítsd ki önmagad. Ez az új parancs.
* Légy becsületes? Esetleg. De fontosabb az, hogy légy sikeres.
* Engedelmeskedj? Nem! Légy autonóm. Légy szabad ember.
* A szegénység erény — mondtuk régen. A gazdagság az igazi jutalom.
* Dolgozz? Nem! Inkább élvezd az életet.
* Ez két teljesen más világ, két teljesen más magatartásrend, és most mi mind a kettőben benne élünk.
* Reggel dolgozunk, és minél tovább igyekszünk szórakozni.
* Van egy híres könyv, az a címe: "Szórakozzuk halálra magunkat."
* Ebben nagyon is benne vagyunk.
* Tehát két rendszer között  bizonytalankodunk, a körülöttünk lévő világ tele van bizonytalansággal.
* Halandó vagy — mondták ezt 1000 éven keresztül, most azt mondjuk, hogy örökké élünk, vagy ezt szeretnénk hinni legalábbis.
* Remélem, hogy önöknek sikerülni fog, nekem már nem valószínű.
* Az is újdonság, hogy régen is voltak veszélyek, és bizonytalanságok, egy gyufaláng is egy erdőt felgyújthatott.
* De manapság nőnek a kockázatok, sokkal nagyobbak.
* S ezek olyanok, amelyeket már  mi teremtettünk, ez nem adva van a természetben, ez már ember teremtette kockázattömeg, amit nehezebb kezelni, mint a korábbi, már jól ismert kockázatokat.
* S ezért el vagyunk veszve, nem találjuk, merre megyünk, sokfelé mehetnénk, keressük az utunkat, és keresni is kell, ez az egyik legfontosabb emberi tevékenység.
* Ha az ember a Google-ba beüti azt, hogy "risk universe", tehát a kockázati univerzum, 69 millió találat jött föl tegnap délután (2011).
* Ami azt jelenti, hogy emberek tömegét izgatja az, hogy a bizonytalanság univerzumában él, és erre valóban föl kell készülnie mindenkinek, aki itt ül.
* Bár vissza lehet menni  az Édenkertbe, aki akar, és ott tovább lehet folytatni az ártatlanság álmát, vagy szunyókálását.
* Szeretnék ilyen biztosan lovagolni az életnek a tetején, diadalmasan, győztesen.
* De a valóságban inkább ez a helyzet, hogy nagyon nehezen, bizonytalanul próbálunk a szakadék fölött átevezni az életen keresztül.
* Erre van lehetőség, de tanulni kell.
* Meg kell tanulni kötélen táncolni, és ma egy kicsit minden ember számára — mindig így volt, de ma igazán az —, meg kell tanulni az egzisztenciális kötéltáncot.
* Jó kedvvel, örömmel, bizalommal, de bátorsággal, kemény tanulással.
* Sok kiváló gondolkodó megfogalmazta már, hogy a bizonytalanság korában élünk néhány ítéletet elmondok itten.
* Ulrich Beck kockázati társadalomról beszél egy híres könyvében,
* Donald H. Rumsfeld — tudják, hogy ki ő — a meglepetés és bizonytalanság világáról beszél. (Nem egy filozófus, hanem egy politikus)
* Vagy még egy pénzügyi szakember, Alan Greenspan, a zűrzavar korának nevezi a saját korunkat.
* Ők nem érzékeny lelkű költők vagy filozófusok,hanem kemény, reális politikusok vagy pénzügyi emberek.
* Ugyanígy alakul ki a spirituális válság ma, ez már 50-100 éve bontakozik ki, akár tudjuk, akár nem, bontakozik ki, tulajdonképpen Nietzsche óta,  de még előtte már Baudelaire-ék óta kezd.
* De csak néhány modernebbet említek ezek közül.
* Azt mondja Jaspers, a híres német filozófus: "Minden spiritualitás szétzilálódása, végső fokon az emberi lét válsága jellemző a korunkra."
* Vagy T.S. Elliott, a híres angol-amerikai költő azt mondja: "Zaklatott hitek és elsorvadt tradíciók kora...Élőhalott modern materialista civilizációban élünk."
* És ebben kell megtalálnunk a magunk emberségét, ami egy nagyon nehéz feladat.
* Vagy Jacques Monot, a Nobel-díjas biológus, nyilván ismerik, aki azt írja:
* "Az emberiség fáradhatatlanul, hősiesen és kétségbeesetten próbálja tagadni önmaga esetlegességét, pedig az ember cigány az univerzum perifériáján elveszve."
* Ezek talán túlzón tragikusak, vannak, akik ezzel szemben optimistábbak, de jelen van ma a spirituális válság érvénye mindenkiben, erősebben vagy gyengébben, elfojtva vagy nem elfojtva.
* Vannak mai válaszok.
* Köztük néhány nagyon rossz válasz a növekvő bizonytalanságra.
* Ilyen válaszok voltak a totalitárius ideológiák és rendszerek: bolsevizmus, fasizmus.
* Azt hirdették, hogy "mi tudjuk a választ, tudjuk azt, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a cél, mit kell csinálni, kit kell követni, kit kell megölni, mi az élet értelme, hogyan éljél".
* Mindenre volt válaszuk.
* A biztonságot ígérték egy elbizonytalanodott, szerencsétlen társadalomnak. Mind a két ideológia.
* A fundamentalizmus nem ilyen veszélyesen, de ugyanígy a bizonyosságot ígéri a hívőinek.
* Az ezotéria is ugyancsak valami rejtett bizonyosságot keres egy bizonytalan világban.
* A fogyasztói társadalom rejtve, érdekes módon, pl. a reklámokban a rejtett üzenet az, hogy minden jó  és minden harmonikus.
* Egy tragédia van, ha az ingét a gyerek leönti kávéval vagy málnaszörppel, ez a legnagyobb tragédia.
* Ugyanakkor ebben a kultúrában, a klipek vagy a tévéműsorok világában a zűrzavar, a kegyetlenség, a konfliktus, az őrület van jelen, egyszerre a kettő.
* A posztmodern sokféleképpen keresi az útját a bizonytalanság világában, érdemes megismerni, kiváló szerzők vannak.
* És vajon mi lesz az új civilizáció, ami ezek helyett igazabb választ ad majd a bizonytalanság világára?
* Még ma is, ugye, a safety first — ez a legfontosabb.
* Vagy valóban?
* Lehet, hogy az uncertainty first — ezt kéne már megtanulnunk az óvodától kezdve, hogy:
* Uraim, vigyázzatok, mert az élet bizonytalan, és erre föl kell készülni.
* Ma erre szinte abszolút sehol, se óvodában, se középiskolában se egyetemen, se máshol, legalábbis engem nem tanítottak.
* Lehet, hogy önöket már igen, ennek nagyon örülnék.
* Ez a helyzetünk.
* Bátorság kell ahhoz, le kell játszani a sakkmeccset egy ilyen veszélyes ellenféllel.
* A bizonytalansággal kell lejátszani az emberi kibontakozásnak  a sakkjátszmáját.
* Amit meg lehet nyerni, és el lehet veszteni, — s majd fogjuk hallani a professzor úrtól, hogyan lehet megnyerni —, mások meg elmondják, hogyan lehet elveszteni.
* Vannak viszont olyan stratégiák, amelyek igazabbak.
* Az emberi gondolkodás történetében kiváló emberek voltak, akik maguk is küszködtek  a bizonytalansággal
* Próbáltak egy olyan magatartást,  olyan életstratégiát kidolgozni, ami valóban segít az embernek abban, hogy szembenézzen az emberi lét alapvető egzisztenciális bizonytalanságaival.
* Rengeteg ilyen van, 26 vagy 42, de ezek közül csak 5 vagy 6 tipikus válaszra van időm, és adok egy pár mintát erre.
* Az első nagy lehetőség, hogy az emberi autonómiának  egy erős, gazdag, szabad személyiséget kell kifejlesztenie, és azzal lehet tulajdonképpen  szembenézni és szembeállni és helytállni a bizonytalanság világában.
* Sokan mondják ezt a nagy gondolkodók között,  filozófiában, teológiában, elméleti fizikában és bárhol máshol.
* Fortitudo. A hajdani görög sztoikusoknak a nagy vezérszava a jellemerősség.
* Aki szembe tud nézni a bizonytalansággal, az élettel, a halállal — rezzenéstelenül.
* A másik — Hamletnek az utolsó szava, emlékeznek rá, azt mondja: "Readiness is all."
* Minden pillanatban készen kell lenni bármire.
* Ezt tanulni kell, és érdemes tanulni, mert sokat lehet nyerni vele,  és sok kétségbe eséstől vagy bajtól menti az embert meg.
* Sartre azt mondja, hogy a szabadság, ami megmenthet minket.
* Be kell ugrani bátran a szabadság szakadékába, mert igazi emberi életre, igazi, autentikus létre csak így tehetünk szert.
* Emlékeznek, a Goethe Faust 2. részének az utolsó mondata, két sor, ha jól emlékszem, így hangzik:
* "Csak annak jussa élet és szabadság, ki napról napra vívja ki."
* Hát ez egy komoly feladat, ez kemény dolog.
* Camus azt mondja, hogy nem, lázadni kell, egy rossz világ ez.
* Ez egy szenvedés világa, nyomorúságos világ,föl kellene lázadni, abszurd világ, a szenvedés világa, az ártatlan gyerekek szenvedése, föl kell ellene lázadni.
* Mások: ki kell teljesíteni az emberi személyiséget.
* Foucault, a híres francia történész-filozófus írt egy könyvet erről, meg egy beszélgetés-sorozatot, ami fantasztikus, az a címe, hogy...akkor jelent meg először,
* Technologies of the Self, A Self, az Énnek a technológiái, hogyan kell kibontani egy emberi személyiséget úgy,  hogy helytálljon egy nehéz világban, és gazdag életet élhessen.
* Az emberi méltóság. Meg kell őrizni az emberi méltóságot az utolsó pillanatig. Ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz.
* Fiatalkorban is könnyű elveszíteni a méltóságot, középkorban is, és időskorban is. Nagyon nehéz nem elveszíteni  az emberi méltóságot. Meg kell próbálni.
* A másik lehetőség, hogy szembeállítani a bizonytalansággal és a szenvedéssel és a sok bajjal  a diadalmas életet.
* Akármi is van, én győztesként akarok élni.
* Nietzsche itt a legnagyobb szaktekintély, a teljes élet akarását hirdette egész életében, a maga szenvedéssel teli életében,
* Egyik híres versének az utolsó sora az, hogy: "Flamme bin ich sicherlich!"
* Igenis, én láng vagyok, olyan láng, aki világít mindenki számára, miközben önmagát fölemészti.
* Egy másik híres mondása  megint a bátorságról szól, az így hangzott, azt hiszem, egészen pontosan:
* "Építsétek városaitokat a Vezúv lejtőire."
* Mert csak aki vállalja a veszélyt, az fog igazán intenzíven  és autentikusan élni.
* Szókratész azt mondta sokkal korábban, hogy: "Mondd el az életedet!"
* Mert ha az életedet nem mondod el magadnak szinte minden nap vagy minden héten, akkor az életed elfut üresen, tartalom nélkül, az értelmét nem tudod megfogalmazni.
* Meg kell ragadni, meg kell próbálni megragadni, megfogalmazni az életet.
* Rilke híres versének utolsó sora: "Változtasd meg életed." Mindennap meg kell próbálni az életet teljesebbé, izgalmasabbá, autentikusabbá tenni.
* Ez egy kemény munka.
* Minden nap este érdemes rátenni erre egy percet, hogy vajon ma egy kicsit az életem  teljesebb vagy autentikusabb vagy szabadabb vagy gazdagabb volt, mint előző nap.
* Jól döntöttem-e vagy rosszul?
* Vagy ez is: "Alakítsd életedet sorssá!"
* Az emberi életek többsége esetleges jeleneteknek az esetleges sorozata.
* Ezt meg kell próbálni átalakítani egy szép ívvé, valahonnan el kell jutni valahova, egy emberi sorssá kell átalakítani  az embernek az életét.
* A harmónia.
* Egy rossz és nehéz világban is meg kell próbálni arra törekedni, hogy harmonikusan éljünk, átéljük a világbeli létezés harmóniáját.
* Nagyon nehéz, de meg kell próbálni.
* Egy görög templom mellett ez könnyű.
* De a mi életünkben ez nagyon nehéz, de nem lehetetlen. Egy szép rezignációval vagy akár öniróniával nevetve saját magunkon, a saját nyafogásunkon.
* Ezt is tanulni kell.
* Van egy nagyon szép latin közmondás, hadd idézzem:
* Non numero horas nisi serenas. Csak a derű óráit számolom.
* Tudom, hogy az életben sok baj van,  rengeteg ember szenved, nekem is lesz sok bajom az életben.
* De a derű óráira koncentrálok, és megpróbálok minél több derűórát  teremteni saját magam számára, és mások számára.
* Egy újabb stratégia: a megismerés.
* Ha már idekerültünk erre a bolygóra, ha már egy ismeretlen világmindenségben itten tehetetlenkedünk, legalább valami értelmes  dolgot csináljunk.
* A világ megismerése egy fantasztikus nagy feladat, és megint egy tudósnak a vallomása ez:
* "Nem tudom, hogy mi az élet értelme, de megismerni a világot az mindenképpen egyfajta  értelmes feladat."
* De van egy figyelmeztetés:
* Steven Weinberg Nobel-díjas fizikus  mondta azt, hogy "Minél érthetőbbé válik a világmindenség, mintha annál inkább értelmetlenné és céltalanná válna."
* Minél többet tudunk a világ működéséről, mintha annál nehezebb lenne hinni, hogy a kis, vacak emberéletnek a billiónyi nagy galaktika-tömegben ennek van bármi jelentősége és értelme.
* De lehet benne hinni, de tudni kell, hogy ez egy nehéz feladat.
* Utoljára talán: a legfontosabb az, hogy meg kell, ahogy mondom, hogy ebben az új korszakban nem biztonságra kell vágyni.
* Meg kell tanulni  a bizonytalansággal együtt élni, el kell fogadni, hogy az emberi élet törékeny, mulandó, bizonytalan, s a bizonytalanság  világában is meg kell találni az igazi emberi élet lehetőségét.
* Itt megint nagy embereket idézek, Paul Tillichet, aki azt mondja, hogy a léthez bátorságra van szükség. "Courage to be"  egy híres könyvének a címe, ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el.
* Csak bátorsággal lehet igazán emberhez méltó életet élni.
* Egy másik amerikai filozófus,  John Caputo mondja azt, hogy a vallások eddig mindig a biztonságot ígérték a hívőknek.
* Pedig ellenkezőleg, meg kell tanulni azt, hogy bizonytalanságban élünk, a vallásnak azt kell mondania, hogy igen, az élet törékeny, bizonytalanságban élsz, de azért lehet méltóságteljesen  és értelmesen élni ebben az életben.
* Ugyanő mondja azt, hogy a reménytelenséggel szemben is, igenis, reménykedni kell abban, hogy van teljesség és van értelem az életben.
* Tőle még egy mondat: A lehetetlenség szenvedélye.
* "Törekedni kell a lehetetlenségre, hogy megtaláljuk végre a teljességet, és megtaláljuk életünk értelmét."
* Egy utolsó idézet a híres Karl Poppertől, aki ugyanazt mondja más szavakkal.
* Azt mondja: "Igen, szükségünk van reményre ebben a nehéz világban. Remény nélkül élni meghaladja az erőnket. De nincs többre szükségünk, és nem is szabad többet kapnunk."
* Nincs szükségünk bizonyosságra. Keresésre van szükségünk, bátorságra és szabadságra.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése