Magamról

Saját fotó
Főiskolai, majd egyetemi diplomamunkáimtól kezdve világ életemben, adatok, adatbázisok, adattárházak (leginkább Oracle) környékén mozogtam. Mostanság adattárházasként, adatbányászként élem napjaimat.

2017. június 9., péntek

Mi az, hogy "klímaszkeptikus" és hogy viszonyul a "termogeddonista pánikkeltőhöz"?

2017-09-16 9:20: Jelentősen kiegészítve a blogírói klímaszkeptikus illetve termogeddonista pánikkeltő szekciók.

ELTE Meteorológiai Tanszék: Klímaszkeptikus nézetek erősödése, 2014
* Mostanság akadt a kezembe a fenti 54 diás prezentáció
* Írta: Bartholy Judit MTA Doktora, TTK dékánhelyettes, korábbi Meteorológiai Tanszék vezetője
* 4 csoportban, 27 különféle klímaszkeptikus nézetet gyűjtött össze.
* Az általam írt piros kiegészítésben (az én külső szemlélős értelmezésem szerint):
(a) "IGEN", ha jogos a klímaszkepticizmus ellenvetése (az én tudomásom szerint), és kövérítve, pirossal
(b) "NEM", ha konszenzusosnak tekintendő a kérdéses állítás (az én tudomásom szerint), normál betűvel, nem kövérítetten, zölddel.
(c) A végén lilával adok egy saját "klímaszkeptikus"- illetve "termogeddonista pánikkeltő"- definiciót.

I. csoport – A globális melegedés megkérdőjelezése
* Kérdés, hogy melegszik vagy hűl a Föld.
+ klímaszkeptikus.hu szerint egyértelműen melegszünk. NEM
* Nem tudunk eleget éghajlatunk múltjáról.
+ Hogy mit tudunk és mit nem, arról sok szempontból konszenzus van. Alapvetően nem a historiában vannak a lényegi ellentétek, az igazán erős ellentétes állítások nem ott születtek (bár ott is vannak szembenállások,  kétségtelenül) NEM
* Többször volt már a Föld története során a mainál melegebb klíma.
+ Sőt volt a dinoszauruszok korában 2000ppm is a CO2-koncentráció, ami 2000ppm egyenlő avval, ha az összes fosszilis energiahordozót egyben elégetnénk: azaz a földi élet nem ér véget, a vénuszi állapotok vizionálása félrevezető pánikkeltés. Mindenképpen (hisztériamentes) tudományos párbeszéd javallott a témában. IGEN.
1. Hűl az éghajlat, illetve megállt a melegedési folyamat.
+ klímaszkeptikus.hu szerint egyértelműen melegszünk. NEM
2. A sarkvidéki területeken a tengeri jég mennyisége kezd visszatérni a korábbi állapotába.
+ konszenzusos ténykérdés, hogy utóbbi években sokkal vékonyabbra olvad az arktiszi/északi sarkvidéki jég (visszafagyás elött) NEM
3. Az Antarktiszon nincs melegedés, a tengeri jég mennyisége növekszik.
+ Ezt nem tudom, nem tartom relevánsnak se pro, se kontra, szerintem konszenzus van a témáról az "igazi" klímaszkeptikusokkal. Maga a téma és kutatása persze lehet fontos, de a klímamodellezést illetően vélhetően messzebb, mint közelebb visz. Ennél egyszerűbb dolgokban nem látszik közeledés. NEM
4. A Középkorban melegebb volt – a melegedés hátterében a napfoltszám ingadozás áll.
+ klimaszkeptikus.hu szerint a Milankovics-Bacsák elmélet 1-2 millió éves távlatban magyaráz, néhány évtizedes távlatban (1300-as évek melege, 1570-1648 közötti kis jégkorszakért a 400 éves ciklusban változó napaktivitás a felelős. IGEN
5. Az éghajlat mindig is változott.
+ klimaszkeptikus.hu szerint igen az éghajlat mindig is változott, és igen a mostani melegedésért sem az antropogén CO2-kibocsátás a felelős. IGEN
6. Egy kismértékű melegedés jó lenne a Földön.
+ Ezt nem tudom, nem tartom relevánsnak se pro, se kontra, szerintem konszenzus van a témáról az "igazi" klímaszkeptikusokkal. NEM
7. Valójában nincs melegedés csak a városi hősziget jelenségét észleljük.
+ klimaszkeptikus.hu szerint: ha egyre több autópályát, lebetonozott parkolót és lapos tetejű házakat építünk, és a kivágott erdők helyére biomassza- és bioüzemanyag-ültetvényeket telepítünk, ezzel valóban gyakorolhatunk némi befolyást az éghajlatra. IGEN
8. A tengerszint nem emelkedik, illetve az emelkedés megállt.
+ Ezt nem tudom: nem tartom fősodratúnak a klímamodellezésben se pro, se kontra, el tudom képzelni, hogy  konszenzus van a témáról az "igazi" klímaszkeptikusokkal. 
+ Maga a problémafelvetés nyilván fontos, nem lehet kérdés
+ A "Nagy globális felmelegedés svindli / The Great Global Warming Swindle" című film foglalkozott a témával, emlékeim szerint. Én nem tudok egyelőre igazságot tenni benne. NEM

II. csoport – Üvegházhatású gázok szerepe
* Valóban hozzájárul-e az emberi tevékenység az üvegházhatáshoz?
+ klimaszkeptikus.hu szerint:  miközben a CO2-kibocsátás és -koncentráció valóban nő a melegedéssel párhuzamosan, az üvegházhatás egyrészt konstans - egyébként maximális - érték köré szabályozódik, másrészt Miskolczi nevezetes ábráján az utóbbi hat évtizedben (2007-ig) csökkent hat évtizeden át az időszak üvegházhatás-átlagérték körüli szórás, vagyis az átlagértéktől való eltérések négyzetes középértékek. IGEN
Héjjas István: Klímaváltozás és szén-dioxid, Magyar Energetika, 2015/5-6
* Ha igen ismerjük-e ennek következményeit?
+ klimaszkeptikus.hu-s állásfoglalás elfogadja Möcsényi Károly állítását: ha legalább 10-szer több szén-dioxid lenne a levegőben, vagyis kb. 0,4%, megoldódna az emberiség élelmezési problémája. Közlése szerint üvegházakban, vízgőz és szén-dioxid nagy koncentrációban történő kompresszoros bejuttatásával almából és paradicsomból négyzetméterenként 50-60 kg terméshozamot is el lehet érni. IGEN
1. A légköri CO2 többlet nem a fosszilis tüzelőanyagokból származik.
(a) klimaszkeptikus.hu szerint a CO2-többlet összejöhet mind természetes folyamatokból (pl.: óceánból, Reményi Károly akadémikusunk kutatásai alapján is), mind antropogén CO2-kibocsátásból. Tudtommal azt is elfogadja, hogy tudományosan megbízhatóan megkülönböztethető a kétféle forrásból származo CO2. Igaz implicite azt is mondja, hogy ez nem releváns, azon felül, hogy a CO2-többlet mérése elismert/elfogadott. 
(b) A CO2 üvegházhatásban játszott szerepét vitatják csak. A klimaszkeptikus.hu sokkal durvábbat, nagyobbat állít, nem áll meg a CO2-kibocsátás antropogén-részénél, ez egész CO2-kibocsátás klímára gyakorolt eltúlzott hatását vitatják. NEM
2. A szén-dioxid gáz össztömege a légkörnek csak egy elenyészően kicsi hányada, így koncentráció változásának hatása sem lehet jelentős.
Az én véleményem szerint a klimaszkeptikus.hu szerint ez így nyilván marhaság. Több minden keveredik és rosszul:
(1) Víz fontosabb a CO2-nél az üvegházhatás szabályozásában
(2) Vízgőz valóban nem olyan stabil üvegházgáz, mint a CO2 (kb. 10 naponta megújul)
(3) Nem vitatják azt sem, hogy a CO2 pufferelődik a légkörben, nehezen tűnik el.
(4) Üvegházhatás nem tud megszaladni növekvő CO2 mellett sem. Ennek peremfeltételeinek (0-2000ppm CO2-koncentráció) szélsőérték-hatáselemzése nyitott tudományos kérdés. NEM
3. A vízgőz sokkal fontosabb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid, így hatása sem lehet számottevő.
+ klimaszkeptikus.hu-s szerint igen, a vízgőz a perdöntő felelős az üvegházhatás szabályozásáért, kiegyenlítva a CO2-többlet okozta üvegházhatás-növekedést (nem engedve az üvegházhatás-megszaladást).
4. A CO2 többlet segíti a növények jobb növekedését.
+ klimaszkeptikus.hu-s állásfoglalás elfogadja Möcsényi Károly állítását: ha legalább 10-szer több szén-dioxid lenne a levegőben, vagyis kb. 0,4%, megoldódna az emberiség élelmezési problémája. Közlése szerint üvegházakban, vízgőz és szén-dioxid nagy koncentrációban történő kompresszoros bejuttatásával almából és paradicsomból négyzetméterenként 50-60 kg terméshozamot is el lehet érni. IGEN
5. A CO2 a légkörben már telített állapotban van, így további szerepe nem jelentős.
+ Az én véleményem szerint a klimaszkeptikus.hu szerint ez így ebben a formában marhaság kell legyen. Különben is a CO2-többletet a mérésekkel együtt elfogadja. NEM

III. csoport – A fizikai folyamatok ismeretének hiányosságai
* Ismerjük-e kellő pontossággal az éghajlati rendszerben zajló fizikai, kémiai folyamatokat?
+ klímaszkeptikus.hu szerint eleget tudunk ahhoz, hogy CO2-kvótákról kijelentsük érdek-vezérelten, manipulálás eredményeképpen káros. Más tudományos vonatkozásokban nyilván van még nyitott kérdés. De nyilván mind a lezárt kérdések lezártságáról, mind a nyitott kérdésekről sok szempontból konszenzus van. NEM
* Modellezhető-e kellő pontossággal az éghajlat?
+ a klimaszkpetikus.hu szerint, amennyire én értem, csak az üvegházhatás modellezhető, az is csak pár évtizedes "normális" (nem szélsőséges) és tudományosan még nem validált földi körülmények között. Minden más nyitott kérdés. NEM
1. A melegedés hátterében természetes folyamatok állnak, úgy mint a Föld pályaelemeinek, a Nap sugárzásának változása, stb.
+ a klimaszkpetikus.hu szerint ez igaz, de nem tagadja se a mért CO2-többletet, se annak antropogén kibocsátási részét. NEM
2. A globális, illetve regionális klímamodellek csak számítógépes programok, melyek nem megbízhatóak.
Itt is több minden mosódik össze.
(a) Miskolczi NASA-s, hat évtizedet átfogó légköri adatbázisra írt sugárzásátviteli számítógépes programja tudományosan validálható, csak tudtommal nincs még e validációról publikáció. A belőle származó általánosító egyenletek "felépítménye" tudhatnak a tudományos validáló közbeszéd része lenni. Mivel jelenleg nem tekinthető validáltnak, sem NASA/IPCC oldalról, sem szélsőséges esetekre (0 vagy 2-4000ppm CO2-re), így a dolog valóban nyitott. Megjegyzés: Zágoni MTA-s kutatása mondjuk validálta a Miskolczi-modell "felépítményét", a modell alapját képező programot és számolásait az sem.
(b) NASA/IPCC oldaláról egyáltalán nincs nemhogy validált, de semmilyen kvantitatív fizikai modell. Én a magam részéről kétségbevonom, hogy létezik náluk publikált fizikai sugárzás-átviteli modell, mint Miskolczinál. Ami van náluk a historikus diszkrét hőmérsékleti adatokon való mesterséges intelligenciás előrejelzéses modell, ami egészen biztosan használhatatlan felfutás elötti felfutás-előrejelzésre (bizonyítható szükséges információ hiányának következtében). Ezek az előrejelzések [2-12] zárt intevallumba szórnak, "számháború"-t prezentálva.
Magyarán az ellenfelek hasonlóan ítélik meg a megbízhatóságot, validáltságot.
Datasetek korrektségéről is megy diskurzus/vita, a NASA-s Hansen adatvisszaéléseiről magyar publikáció is van. Ilyen visszaélésről Miskolczi esetében nem beszélhetünk, értelemszerűen.
NEM
3. A hőmérséklet, s a CO2 közötti korreláció nem bizonyít ok-okozati összefüggést, eleve a CO2 koncentráció nő, míg a hőmérsékletı, csökken!
+ Itt is több minden mosódik össze. Így ebben a formában nyilván marhaság.A klímaszkeptikus.hu elismeri, mind a melegedést, mind a CO2-többletet és annak antropogén kibocsátási részét is. Azt vitatja csak, hogy általa megszalad az üvegházhatás.
4. A globális melegedés jelenleg csak egy nem bizonyított teória. A tudomány foglalt állást egyértelműen.
+ Bizony-bizony a felszíni globális átlaghőmérséklet mind a mérésével, mind átlagszámolásával rengeteg gond van. Nem véletlen, hogy a Miskolczi-modell légköri adatbázissal dolgozik az üvegházhatás modellezéséhez. IGEN
5. Számos kutató nem ért egyet az IPCC jelentés állításaival, s az IPCC szervezet egy politikai testület, s nem tudományos.
+ Bizony-bizony.
(a) Remenyi Károly akadémikusunk: A konszenzus és az evidencia nem tudományos érv
(b) A tudomány nem többségi kérdés: egyetlen okos szkeptikus tudós érve is elég megkérdőjelezni egy hazug konszenzust.
(c) Zöldülő Föld(2017.05.28)
Az Amerikai Meteorológiai Társaság 2012-ben 7000 (hétezer) tagjának küldött ki kérdőívet. 1862 válasz érkezett vissza.73 százaléka válaszra sem méltatta.A visszaérkezett válasz 26,6 százalékból, a válaszadók 52 százaléka vélte úgy, hogy úgy látja a 20. században volt felmelegedés és ezért főleg az ember felelős.(de nem teljes mértékben!) Tehát a 7000 megkérdezettből mindössze 963 (13,7 %). A másik fele, 48 % azt állította, hogy a felmelegedésnek természetes okai voltak, ill. véleménye szerint egyáltalán nem volt tapasztalható felmelegedés, vagy nem tudja , vagy bizonytalan, hogy volt-e, és ha volt mi lehetett az oka. Tehát halvány jele sincs a 97 % konszenzusnak. Sőt a hétezres tagság alig 14 százaléka nyilvánította ki , hogy szerinte volt, van, lehetséges az AGW.

Ugyanilyen eredménnyel járt a holland környezetvédelmi ügynökség amely szintén közzé tette e tárgyban a felmérése eredményét. Ők már 6550 nemzetközi (!) klímaszakértőnek küldték ki a kérdőívet. A visszaérkezett válaszok ugyanazt tükrözték vissza, mint az amerikai meteorológusoké. 1868 válasz érkezett vissza. Ebből 1233 (66 %), tehát a megkérdezettek 18,8 %-ka vélte úgy, a globális felmelegedés valós és az ember is okozhatta. 44 % szerint nem tudja, hogy volt-e és, ha volt mi okozhatta, ill. az emberi befolyás nem lehetett domináns. A 6550 megkérdezettből 4682(71,5%) válaszra sem méltatta a kérdezőket. 
(d)
Dr. Richard Lindzen, légkörkutató prof.(MIT) petíciója Trump USA‐elnöknek(HUN)
Dr. Richard Lindzen (MIT) petíciója (ENG), a 300 aláíróval(2017-02-23)
Az USA állampolgárai és Amerika tisztelői az Ön választási kampányának azon ígérete mögött
állunk, amely a nemzetközi klíma megállapodásra vonatkozott.
(…) Néhány hét alatt több mint 300 tudós és magasan képzett szakember írta alá az alábbi petíciót, amelyben sürgetjük Önt, hogy az UNFCCC klímavédelmi megállapodást visszavonja.
Minden nap újabbak csatlakoznak az aláírásukkal.
Mi megkeressük az amerikai és más kormányokat, az álláspontjuk, ill. egy túlhaladottnak tekinthető nemzetközi megállapodás megváltoztatására, amely a jelentéktelen üvegházhatású gázok közül, elsődlegesen a szén‐dioxid csökkentésére irányul, szigorú előírásokat vonva maga után.
2009 óta az USA és más kormányok a globális klímavédelemmel kapcsolatban olyan intézkedéseket hajtottak végre, amelyek tudományosan nem igazolhatók, de már most is komoly szociális és gazdasági károkat okoznak és fognak okozni – anélkül hogy a környezet számára bármilyen előnnyel járnának.

A hagyományos környezetszennyezők effektív, megfizethető kontrollját támogatjuk, de a szén‐dioxid nem környezetszennyező.
Ellenkezőleg, sok világos és egyértelmű bizonyíték van arra, hogy az atmoszféra növekvő szén‐dioxid tartalma a környezet számára előnyös, javítja a mezőgazdasági hozamokat, a növények jobban fejlődnek, minden élet táplálékául szolgálva. Életelixir és nem méreg.

A fosszilis energiahordozókhoz való hozzáférés korlátozása igen negatívan hat az emberek jólétére az egész világon. A fejletlen országokban több mint 4 milliárd embert a további szegénységbe kényszerít.
(…) Válaszút előtt állunk. (…) Tudományos kollegáim támogatják Önt abbéli fáradozásaiban, hogy teljesítse a kampányában tett ígéreteit. (…)
A klímapárbeszédek eddig politikai párbeszédek voltak – és nem szakmai párbeszédek. Arra ment ki a játék, hogy az állampolgárok helyett a bürokraták gyakoroljanak kontrolt az energia, a természeti tartalékok és egyéb javak felett. A felesleges előírások visszavonása minden Amerikain segít, és bölcsen még azt is eredményezheti, hogy tisztább lesz a levegő és a víz, amint Ön ígérte.

Tisztelettel,
Dr. Richard Lindzen
Professor Emeritus of Atmospheric Sciens
Massachusetts Institute of Technology
A Donald Trump USA-elnöknek szóló peticiót Miskolczi Ferenc is aláírta!! IGEN
PS: Sokatmondó, hogy Áder Jánosnak egész hónapban nem akardt egy perce sem a petíciót 300 tudós társával aláíró magyar tudós Miskolczi Ferencre. Az érzelmi alapokon manipuláló, inkorrekt eszközöktől sem visszariadó, 97%-os egyébként hazug konszenzusba kapaszkodó, kognitív disszonanciát kimaxoló termogeddonista pánikkeltők bevett gyakorlata, hogy a klímatéma csak addig érdekes dialógus szinten, amíg valaki az ő nótájukat fújja. Nincs készség, képesség a másik oldal meghallgatására.
6. Jégfuratminták idősorai azt mutatják, hogy a CO2 koncentráció növekedését megelőzi a hőmérséklet növekedése.
+ Klímaszkeptikusok szerint igen megelőzi, lásd Reményi Károly akadémikusunk más megközelítésű, ám idevágó munkásságát is, de minden kérdést nem lehet ezáltal megoldani.

IV. csoport – Téves elképzelések terjesztése
* Irreleváns információk, féligazságok közlése, melyek csak összezavarják a médiát, s az embereket.
+ Klímaszkeptikusok vádolják evvel az ellenoldalt. Sőt ettől durvábbat is felrónak az ellenoldalnak: gáncsoskodás a tudományos publikálásban, lásd Miskolczi paradigmaváltást megcélzó légkörfizikai eredményeinek NASA-általi elgáncsolását.
Itt emlékeznék meg Czelnai Rudolf nagyszerű akadémikusunkról, aki hazánk részéről delegálódott  annó az IPCC-be, tán még a 2000-es évek elött. Ő segítette publikáláshoz Miskolczi Ferenc korszakalkotó cikkét magyar nyelvű Időjárás szakmai periodikában (Zágoni Miklós fordításában), azután, hogy a NASA-nál elgáncsolták.  IGEN
1. Korábbi korok melegedési idıszakai a növény és állatvilág számára előnyösek voltak.
+ klimaszkeptikus.hu-s állásfoglalás elfogadja Möcsényi Károly állítását : ha legalább 10-szer több szén-dioxid lenne a levegőben, vagyis kb. 0,4%, megoldódna az emberiség élelmezési problémája. Közlése szerint üvegházakban, vízgőz és szén-dioxid nagy koncentrációban történő kompresszoros bejuttatásával almából és paradicsomból négyzetméterenként 50-60 kg terméshozamot is el lehet érni. IGEN
2. A technológiák gyors fejlődése meg fogja oldani a problémát a fölösleges CO2 gáz föld alá sajtolásával.
+ Nem tudom: klimaszkeptikus.hu-s állásfoglalás szerint símán lehet irreleváns kérdés. NEM
3. A fejlődő országok növekvő mennyiségő szén-dioxid kibocsátása a fejlett országok minden emisszió csökkentését felemészti.
+ Klímaszkeptikus.hu-s állásfoglalás szerint kártékony a CO2-kvótázás . IGEN
4. Magyarországon (vagy X országban) a teljes emisszió mennyisége sokkal kisebb, mint például Kínában, Brazíliában, stb. Miért nekünk kell csökkentenünk a kibocsátásunkat?
+ Klímaszkeptikus.hu-s állásfoglalás szerint kártékony a CO2-kvótázás . IGEN
5. Mozgalmak, vallások gyakran óvtak globális katasztrófáktól korábban is, melyek sohasem következtek be.
+ klimaszkeptikus.hu-s állásfoglalás szerint símán lehet irreleváns kérdés. NEM
6. Az 1970-es években a klímaprognózisok tévesen egy jégkorszak közeledtét jelezték.
+ Nem tudok róla: klimaszkeptikus.hu-s állásfoglalás szerint símán lehet irreleváns kérdés. NEM
7. A klímaváltozás tagadásával a jobboldali politikai erők világszerte a kapitalista államforma egyeduralmát kívánják megtörni (nem hazai, hanem nemzetközi feltételezés).
+ klimaszkeptikus.hu-s állásfoglalás szerint símán lehet irrelváns kérdés. Ezen felül marhaságnak is hangzik. NEM
8. A klímakutatók feltört levelezései bizonyítják, hogy manipulálták az adatokat.
+ Klímaszkeptikus.hu-s állásfoglalás szerint több aljas dolog is történt az ellenoldal részéről, beleértve ilyeneket is. NASA-s Hansen is visszaélt az adatokkal, magyar publikáció is van róla. 

Az én blogírói klímaszkeptikus-definicióm
* Problémás a földfelszíni globális átlaghőmérséklet adatainak mérése is, átlagszámítása is. Mind módszertanilag, mind méréspontosságilag (több mérés, több mérőállomással kellene), azaz rengeteg teendő van a megbízhatóságig vezető úton. 
Miközben per definitionem van egy kivédhetetlen alaprobléma: adatbányász terminológiával, ha sok-sok mérési adatot (időben hosszan) képzünk le egyetlen (átlag)számba - mind globális átlaghőmérséklet illetve növekedése - az csak információvesztéssel tehető meg.  Analóg módon, ahogy minden klasszifikálás & klaszterizálás is információvesztéssel jár együtt. Magyarán szólva óvatosan kell bánni a leképzett számokkal.
* Nemhogy az AGW(=Antropogen Global Warming)-ot utasítja el, vagyis a CO2-kibocsátás antropogén-részének kitüntetett figyelmet érdemlő hatását, hanem a teljes CO2-kibocsátást illető pánikkeltést tartja túlzónak, véli túlbecsültnek az üvegházhatásban, globális felmelegedésben.
* Azaz légköri CO2-többletben irreleváns, hogy mi a természetes és antropogén eredetű arány, még ha tudományosan meg is különböztethetők egymástól.

* Száz év távlatában a drasztikus CO2-kibocsátás sem billentette ki a földi üvegházhatást,  a globális hőmérsékletemelkedés sem érte el 0.8 fok C emelkedést. Nem lehet ezeket a tényezőket a gyorsuló megszaladás mentén összekapcsolni.
* CO2 szintelen-szagtalan gáz, alapvető fontosságú az életben.
(a) Füstölgő gyárkéményekkel manipulálni a laikus közönséget, tehát visszaélés.
(b) Elhibázott, tudományosan meghaladott, felesleges és így kártékony a CO2-kvótázás, a CO2-kibocsátás és üvegházhatás progresszív felfutású kölcsönhatására alapozva.
* Nincs validált kvantitatív fizikai modell se pro, se kontra a klímaváltozás üvegházhatásáról, az éghajlat-alakulásról meg pláne. Csak közvetett bizonyítékok sorával rendelkezünk. Egyáltalán kvantitatív fizikai modellel is csak a klímaszkeptikus oldal rendelkezik, tudtommal.
* Valószínűbb a konstans és maximális üvegházhatás (optikai mélység), mint a megszaladó üvegházhatás.
(a) Így az üvegházhatáson nem változtat tartósan, érdemben a CO2-többlet.
(b) Így a víz(gőz) a perdöntő tényező az üvegházhatás alakulásában.
(c) Nincs közvetlen bizonyíték a CO2-többlet tartós melegedést okozó hatására.
(d) Megszaladó üvegházhatásra semmilyen közvetlen bizonyíték nincs.
* Elfogadhatatlan a NASA/IPCC vonatkozásában
(a) mind a NASA-alapábra, Miskolczi-közreadta 0.6W/m2 és plusz-mínusz 17 W/m2 szórási bizonytalanságából eredő tudományos használhatatlansága miatt.
Héjjas István: Klímaváltozás és szén-dioxid, Magyar Energetika, 2015/5-6
(b) mind a NASA/IPCC diszkrét historikus hőmérséklet adatokon való felfutás-előrejelzés, felfutás elött, azért mert még laikusnak is láthatóan totálisan szakmaiatlan, komolyanvehetetlen 
Ennek folyományaként pánikkeltésre használni visszaélés: igen még Hetesi Zsoltnak, Kőrösi Csabának, is, nemcsak AT-típusú hisztériakeltő ijesztgetésben kielégülő, rosszindulatú dilettáns műkedvelőknek.
Nézetem szerint minden előrejelzésnek kell tartalmaznia:
- Újszerű, nem-triviális, hatókörrel bíró bit-sorozatot/üzenetet
- Mérhető mennyiséghez köthető kell legyen: az, hogy lesz majd "felhősödés", beüt az "armageddon" az így ebben a formában tárgyalhatatlan, a matematizálást/formalizálást előnyben részesítő/fókuszbahelyező előrejelzés tudományának kontextusában.  

A 2006-7-8 körüli pikolaj-platózás is a definiálatlanságon csúszott félre, többek közt. Hetesi ideológiailag predesztinált témábavágó tevékenységének mérhetetlen kártékonysága is tetten érhető benne, főleg mivel, hogy ő elvben "ért hozzá", míg egy AT-nál jellemzően csak az agresszívitás kérhető számon.
- Diszjunktan kell felossza a valóságot. Korea fog-e atomfegyverhez nyúlni vagy nem: ez jól osztja fel kétfelé a valóságot. A [1-12] fok Celsius intervallumba eső jósolt globális átlaghőmérsékletnövekedés NEM osztja fel használhatóan a valóságot, mert 99.9999%, hogy így lesz és a valós szám bele fog esni a zárt intervallumba. Csak az a baj, hogy ennek információérteke nulla.
Természetesen lehet regresszió-analizis típusú technikákkal valós számokra is leképezni (még mielött) csak nem ekkora szórással meg hibatűréssel, ekkora intervallumra/tartományra, "sztochasztikus" valószínűségek mellett, valamiféle teljességgel hasznavehetetlen speciális "számháború" keretében.
- Kell hozzá alátámasztó érvelés, hogy megvitatható legyen a teljes időskálán. Nincs ennél fontosabb, hiszen a hitelét a dolognak ez adja, ennek révén lehet tanulni folyamatában.
- De mindennél fontosabb a visszacsatolás. Meg kell nézni mi jött be az előrejelzésekből, mi nem, mi miért bukott, mi volt az erős/gyenge magyarázó változó.  

Minden témabeli vészmadár itt bukik gigantikusat, mint az ólajtó. Mivel nem őszinte, becsületes emberek, így csak ijesztgetésig és szenzációvadászatig tudnak csak eljutni, sosem nézve szembe saját hibáikkal. Fasságokat bátran publikálnak, de (ön)visszacsatolásra már nem fussa ugye. Aki amint ezt átlátja, onnantól sosem fogja őket komolyanvenni.
(c) mind a hivatkozása a 97%-os tudományos konszenzusra (ténybelileg sem igaz, tudományosan sincs konkrét effektív értéke)
(d) mind a tudományos párbeszédet gátló gáncsokodása a publikálások letiltásával
* Valódi tudományos párbeszéd kell a témában, pánikkeltéses hisztérizálás helyett.
* A 200 millió év fosszilis energiahordozóit 200 év alatt - sokszor értelmetlenül - elpazarolni  vétek volt.
* Környezetet kímélni kell, káros anyagok (azaz ide-nem-értve a CO2-t) kibocsátását minimalizálni kell.

Az én blogírói termogeddonista pánikkeltő-definicióm
* Bizonyíték nélkül vallja a pozitív visszacsatolásos gyorsulóan megszaladó üvegházhatást, ami irracionálisan nagy globális átlaghőmérsékletnövekedéshez és ad absurdum vénuszi körülményekre vezet, pánikot keltve a hozzánemértő, így megvezethető laikusokban.
* Minden rációt mellőzve nem foglalkozik az IPCC-modellek megszaladás-előrejelzéseinek, megbízhatatlansági menő brutális szórásaival. Vagyis a várható globális átlaghőmérséklet növekedés(=GÁH) [2-12] fok Celsius intervallumba esik a következő kb. 60 évben.
* 97%-os konszezusnak hazudott, perdöntő érvként ráhivatkozó akolmelegben nem érdekli a tudomány és igazság igazi mibenléte, gáncsol el (és/vagy tapsol hozzá és/vagy érvként használja fel ezt az elgáncsolást) publikálást olyan életünket kardinálisan meghatározó, paradigmaváltást is sejtető témában, mint a klímaváltozás. Perdöntően a vallásokban látható hitkérdéssé fokozza le az egészet (egyébként vallásháborút is generálva)
* Az értelmetlen impaktfaktor-hajkurászást meg egyéb tudományos publikációs zajok nem zavarják, de egy neki nem tetsző publikációt szíve szerint inkorrektségig menően inkább elgáncsolna "hibára és nem teljességre hivatkozva", mint megjegyzésekkel kiegészítve publikálna, a "szent cél érdekében", inkvizitori attitüddel. Sőt alapvető módon korlátozná a tudományos hozzáállást a mainstream-követés követelményével.
* Kognitív disszonancia kimaxolása jellemzi, aminek folyománya, hogy képtelen tisztességesen gondolkozni, érvelni, így a vele való dialógus jellemzően esélytelen és így értelmetlen, tömeges léptékben.
* Jellemző rá az érzelmi alapokon megközelítés, a tudományos megközelítés helyett: lásd 97% konszenzus, Föld megóvása unokáinknak, szegény jegesmedvék, stb. olyan effektív konkrét tudományos kérdésben, mint a klímaváltozás kvantitatív fizikai modellezése.
* Médiában manipulálnak átlátszóan ócska trükkökkel ferdített prezentálásokkal, a megélhetési tudós-celebek. Lásd idevágóan vitathatóan skálázott tengelyek mentén felfutó görbék összekapcsolása, korreláció sejtetéssel, a mit sem sejtő laikus közönség felé.
* Csak addig nyitott bármilyen dialógusra, amíg valaki az ő nótájukat fújja. Nincs készség, képesség a másik odal meghallgatására.
* Nem megérteni akar, hanem inkorrekt praktikákkal belekötnivalót keres, diszkreditálni igyekszik. Annak lehetőségét keresi, hogyan tudja a Blikk-szinvonalra leegyszerűsített ("hogy a papucsállatkák is megértsék" [Bödöcs Tibor]) szenzációvadászatnak legtöbbször inkább csak vélt sikeres hatását felnagyítani (a témához szükséges tudományos aprómunkát és érdemi dialógust megspórolni igyekezve). Függetlenül a belekötnivaló fókuszától, fontosságától.
* Személyeskedésig menően igyekszik diszkreditálni a vele szembenállót. Nem azt nézi, hogy valaki igazat mond-e, hanem, hogy a személy, vagy a közlő médium pedigréjáben van-e kifogásolnivaló, amivel annullálható az, a 97% konszenzus fenyegető árnyékában. 
De ugyan ez fordítva nem működik: lásd hozzá például Hetesi Zsolt-ot, aki a minimális (intellektuális) tiszteletet sem adta meg a témában nála jóval képzettebb, idősebb, asztalra többet letett PhD-zett fizikus társának Miskolczi Ferencnek (pl.: Hetesi Zsolt viriál-tételes ámokfutása az index.hu Peak Oil-fórumában). Hetesi még manapság is képes lekicsinylően beszélni Miskolcziról, elszállt magabiztosságában.
* Itthoni viszonylatban a legdurvább szélsőségesei: Hetesi Zsolt, Kőrösi Csaba, Antalffy Tibor. Míg világviszonylatban az adatvisszaéléses James Edward Hansen(NASA), Guy McPherson, A Gaia-s James Lovelock

A témába vágó blogposztok, itt a blogon:
Laszilo: Gondolatok Dr. Miskolczi Ferenc üvegházelméletéről
****
Mi az, hogy "klímaszkeptikus" és hogy viszonyul a "termogeddonista pánikkeltőhöz"?
Gyorsuló üvegházhatást nem kéne végre újragondolni az IPCC-nél?
Kőrösi Csaba: Klímaváltozás – Mindenki Akadémiája, 2016-12-01
Hetesi Zsolt leértékelődése hét év távlatában
Az "intelligens" Antalffy Tibor 
Eördögh Árpád: A félreértett globális felmelegedés, 2011-12-05, blogposzt 
index.hu: "Tényleg bebizonyította a gép, hogy nem is az ember okozta a klímaváltozást?"
Prediktálás börtönfenyegetettség árnyékában?
Klímaváltozás: előrejelzési visszásságok
Klímakatasztrófa előrejelzése 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése